OLDOWAN REDSKABER FRA ALGERIET

Der er tidligere fundet Oldowan redskaber fra det nordlige Algeriet, der er 1.8 millioner år gamle. I slutningen af 2018 er der rapporteret nye fund fra samme område, der er dels 1.9 mio. år og 2.4 mio. år gamle. Redskaberne, der er 2.4 mio. år gamle, er fundet sammen med dyreknogler med tydelige skæremærker. De ældste fund af Oldowan redskaber er fra Østafrika (Gona og Kanjera), og disse er 2,6 mio. år gamle. I hvert fald fra Bouri i det nordlige Ethiopien kendes skæremærker på dyreknogler, der er 2.5 mio. år gamle. Er der tale om en tidlig spredning af Oldowan fra Østafrika til Nordafrika, eller er Oldowan opstået selvstændigt her? Det spørgsmål kan ikke besvares for nærværende.

Fundet er beskrevet i Science i november 2018.

Billedet viser Oldowan redskaber fra det nordlige Algeriet. Alderen på redskaberne til venstre er ca. 2,4 millioner år; redskaberne til højre er ca. 1,9 millioner år.

Billedet viser dyreknogler med skæremærker; skæremærkerne vises med scanning elektronmikroskopi til højre. Fundet er gjort i det nordlige Algeriet og alderen er ca. 2,4 millioner år.