DIVJE BABE, SLOVENIEN

Lokalitet

Lokaliteten er beliggende i det østlige Slovenien på sydskråningen af Dolomitterne. Nede i dalen løber floden Idrijca. Reka er den nærmeste (lille) by, der er beliggende på hovedvejen mellem Idrija og Tolmin tæt på den italienske grænse. Lige nord for Reka går en smal vej over en lille flod og videre op på bakken, hvor først et hus passeres, inden vejen ender ved en gård. Afstanden fra hovedvejen til gården er ca. 500 m. Fra gården guides man op til hulen, hvor knoglerne af hulebjørn er fundet. Stien fra gården op til hulen er meget stejl.

KORT

Fundhistorie

Divje Babe hulen blev opdaget i 1978. I 1995 blev der i hulen blandt talrige knogler fra hulebjørn fundet én knogle, en lårbensknogle, med flere runde huller, der ledte tanken hen på, at det kunne dreje sig om en fløjte, i givet fald verdens ældste.

Udgravningerne har været ledet af Mitja Brodar, Janez Dirjec og Ivan Turk.

 

Datering

Knoglefragmentet (”fløjten”) er dateret til ca. 45.000 år, dvs. Moustérien-kultur.

 

Beskrivelse

Hulen Divje Babe I er beliggende ca. 450 m.o.h. Den rummer lag fra Moustérien og fra starten af øvre Palæolitikum (Aurignacien). De fleste fund er fra Moustérien-kulturen.

Hulen er først og fremmest blevet kendt på grund af fundet af, hvad der kan være verdens ældste musikinstrument. Den fundne knogle kan være et fragment af en 37 cm lang fløjte, med hvilken det skulle være muligt at spille hele noderegistret, der er kendetegnende for vesterlandsk musik. Det fundne fragment er 11,3 cm langt.

Mange tvivler dog på ”fløjtens” ægthed, idet hullerne lige så vel kunne være et resultat af rovdyrs (hyæne, bjørn) virksomhed. I givet fald er det sandsynlige rovdyr en hulebjørn på grund af hullernes størrelse. For nærværende er det ikke muligt at komme sagen nærmere, idet der ikke er andre spor på knoglerne, der kan pege i den ene eller den anden retning. Specielt er der ikke andre tegn på menneskelig virksomhed.

I dag hælder de fleste eksperter til, at hullerne er rovdyrs, og ikke menneskers værk.

Der er ikke fundet humane fossiler i hulen.

Divje Babe

Diverse

Fundene fra Divje Babe hulen er opbevaret på Nationalmuseet i Ljubljana.

Lokaliteten er sidst besøgt i 2002.

 

Refrencer

  1. I Turk, J Dirjec, B Kavur: A–t–on trouvé en Slovénie le plus vieil instrument de musique d’Europe? L’Anthropologie (Paris) 101: 531-540, 1997.
  2. Neandethal notes. Kommentar i Scientic American, september 1997, side 17-18.
  3. F d’Errico, P Villa, ACP Llona, RR Idarraga: A middle Palaeolithic origin of music? Using cave-bear bone accumulations to asses the Divje Babe I bone “flute”. Antiquity 72: 65-79, 1998.
  4. PG Chase, A Nowell: Taphonomy of a suggested middle Palaeolithic bone flute from Slovenia. Current Anthropology 39 (4): 549-53, 1998.