VINDIJA, KROATIEN

Lokalitet

Vindija-hulen ligger i et skovområde lidt nord for den landsbyen Donja Voča tæt ved den slovenske grænse. Det er bedst at følge hovedvejen mellem Zagreb og Varazdin indtil den lille by Ivanec. I Ivanec drejes mod nord til Donja Voča, der ligger ca. 10 km længere fremme. Lige inden Donja Voča går det stejlt nedad, og i et skarpt sving ved indkørslen til byen går en vej fra til venstre op mod kirken, der ligger oppe på toppen af en bakke. Kirke og kirkegård passeres på toppen af bakken, og herfra er der nøjagtigt 2 km til skovvejen, der fører ind til hulen. Fra kirken går vejen rundt og ned i mellem to bakketoppe. Lige hvor skovvejen går fra til højre, er der i modsatte side en lille P-plads til et par biler. Stedet kan også kendes ved, at der lidt længere fremme på samme side som P-pladsen er et hus ved vejen, og lidt længere oppe på bakken er der endnu et hus.

Ved Vindija

Ved Vindija

Vindija

Vindija

Skovvejen følges til fods ca. 500 m, hvor en sti går skarpt til højre op ad bakken – ca. 100 m, og så er man ved hulen. Faktisk kan hulen skimtes nede fra skovvejen. Vindija-hulen er en meget stor hule, der er omgivet af et hegn med en låge. Et skilt angiver, at man er ved hulen. Ellers er der ingen skiltning, og man skal være opmærksom for ikke at overse hulen. Er man gået for langt, kommer man 300 m længere fremme til en lille samling huse og gårde, der ligger højt på en bakke.kort over vindija

Her går skovvejen fra ind til Vindija-hulen

Her går skovvejen fra ind til Vindija-hulen

Skovvejen til Vindija-hulen

Skovvejen til Vindija-hulen

Skovvejen til Vindija-hulen

Skovvejen til Vindija-hulen

 

Fundhistorie

Lokaliteten blev opdaget i 1974, og er siden blev kendt som et af de vigtigste fundsteder for neandertalere i Østeuropa. Vindija-hulen ligger i luftlinie kun ca. 20 km fra den mere berømte neandertal-lokalitet, Krapina.

 

Datering

Der har været stor diskussion om alderen på neandertal-fossilerne. I 1998/1999 blev fossilerne med AMS (accelerator massespektrometri) bestemt til at være ca. 28.000 ukalibrerede kulstof-14 år. Dermed var de sammen med fundene fra Zafarraya, Andalusien klart de yngste repræsentanter for neandertalere i Europa. Men en ny datering, der blev publiceret i 2006, viste en noget ældre alder, 32.000 – 33.000 kulstof-14 år (svarende til ca. 36.000 kalenderår), eller evt. endnu ældre.

 

Beskrivelse

Der er fundet adskillige fossiler tilhørende Homo neanderthalensis (neandertalere). I et lag kaldet G1 er der gjort arkæologiske fund, der primært er at Mousterién-type (mellemste palæolitiske kultur, der i Europa blev praktiseret af neandertalere), men der også fundet redskaber, der bedst kan karakteriseres som overgangsformer til den efterfølgende øvre palæolitiske kultur.

Det er primært fossiler fra Vindija, der har bidraget med DNA til kortlægning af neandertalernes genom i 2010.

Vindija-hulen

Vindija-hulen

Huleindgangen

Huleindgangen

De tre neandertalknogler fra Vindija, hvor udvundet DNA blev anvendt til kortlægningen af neandertalernes arvemasse i 2010

De tre neandertalknogler fra Vindija, hvor udvundet DNA blev anvendt til kortlægningen af neandertalernes arvemasse i 2010

Diverse

Lokaliteten sidst besøgt i 2002.

 

Referencer

  1. Higham Y, Ramsey CB, Karavanič I, Smith FH, Trinkaus E. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103: 553-557, 2006.