Vogelherd

Lokalitet
Grotte(r) med tre indgange beliggende på en lille bakketop et par minutters fra en nærlig-gende P-plads. Stedet ligger ca. 3 km øst for afkørsel 118 (mod Bissingen) på motorvej 7. Fra Grotten er der 2 km til Bissingen og 1 km til Stetten. Afkørsel 118 følges gennem Bis-singen og der fortsættes ca. 2 km frem, hvor en lille bro fører over Lone (her en lille bæk). Umiddelbart efter broen går en vej fra til venstre – et skilt viser ”Lonetal 2”. Lige i vejkrydset ligger P-pladsen og en lille sti fører op ad bakken til grotteindgangene.

Fundhistorie
Vogelherd blev opdaget og første gang udgravet af Gustav Riek i 1931.

Datering
Lagerne i Lonetal er primært af Aurignacien-alder, men der er også fundet lag fra Gravettien. De ældste lag er ca. 31.000 – 36.000 år gamle. De ældste fossiler af Homo sapiens (Cro-Magnon) fra Vest- og Centraleuropa er fundet her. Alder måske tæt på 35.000 år.

Beskrivelse
Der er fundet knogler fra mindst tre individer, bl.a. to kranier, dele af en underkæbe, to ryghvirvler og en overarmsknogle. Vogelherd 1: Kranium + del af underkæbe + 2 lumbale ryghvirvler. Vogelherd 2: Kranium (yngre end 1). Vogelherd 3: Overarmsknogle (fundet 1937 af Gieseler. Mest kendt er Vogelherd imidlertid på grund af fundet af mere end et dusin små figurer fremstillet af elfenben fra mammut; der er fundet figurer af bl.a. hest, mammut og panter. Der er også fundet redskaber af sten og knogler. De mange fund vi-ser, at Vogelherd var beboet i store del af Aurignacien.

Kunstgenstandene fra Vogelherd har stor kunstnerisk værdi. Eksperimenter har vist, at det har taget 40 timer at lave hesten.

Kunstgenstandene fra Vogelherd har stor kunstnerisk værdi. Eksperimenter har vist, at det har taget 40 timer at lave hesten.

Opbevaring
Flere af fundene fra Vogelherd kan ses i Ulmer Museum.

Diverse
I Centraleuropa, ikke mindst langs Donaus øvre løb, er der gjort bemærkelsesværdige fund af smykker, musikinstrumenter og andre kunstgenstande fra den første del af øvre Palæolitikum (Aurignacien og Gravettien). Fundene herfra er generelt noget ældre end de berømte hulemalerier fra Franco-Cantabrien og stammer fra den allerførste tid, hvor tidlige moderne mennesker (Homo sapiens eller Cro-Magnon) levede i Europa.

Lokaliteten er sidst besøgt i 2002.

Referencer
1. Germania 16: 1-8, 1932.
2. Die Eiszeitjägerstation am Vogelherd im Lonetal. Erster band: Die Kulturen G. Riek). Akademische Verlagsbuchhandlung Franz F. Heine, Tübingen 1934.
3. Verhandlungen der Gesellschaft für physische Anthropologie 8: 41-48, 1937.
4. American Journal of Physical Anthropolgy 112: 251-273, 2000.
5. Journal of Human Evolution 44: 331-371, 2003.
6. Aktuel Arkæologi 1 (3): 16-23, 2003.