Geissenklösterlee

Lokalitet
Grotte mellem Blaubeuren og Schelklingen, Achtal, Baden-Württemberg, Tyskland. Den lille by Blaubeuren ligger ved vej 28 mellem Stuttgart og Ulm, 18 km vest for sidstnævnte.

Achtal mod Schelklingen

Achtal mod Schelklingen

Midt i byen er der et vejkryds, hvor der drejes mod syd ad vej 492, der følger den lille flod Ach til Schelklingen (7 km). Vejen følgers langs floden rundt i et stort sving. Midt i svinget på den anden side af floden ses et dramatisk klippefremspring, der markerer grottens be-liggenhed. Præcis 1100 m længere mod Schelklingen fra P-pladsen ved opgangen til Brillenhöhle fører en lille vej til venstre over jernbanen (et skilt viser ”Prinzing”, der er en lille industrivirksomhed). Vejen fortsætter gennem ”Prinzing” ca. 200 m, hvor der er en bro over floden.

Achtal set mod syd ved Geissenklösterlee

Achtal set mod syd ved Geissenklösterlee

 

 

På den anden side af broen er der en P-plads, hvorfra en sti fører op til grot-ten (10 min). Ved stiens begyndelse er der et mindesmærke for den tyske professor i ar-kæologi, Joachim Hahn, der døde i 1997. Grotten er noget mindre end Brillenhöhle og ligger ca. 60 m over dalbunden med vestvendt indgang.

Gustav Riek

Fundhistorie
Udforskning af grotten startede i 1957 under ledelse af den tyske arkæolog Gustav Riek, der efterfulgtes af Joachim Hahn.

Datering
Grotten rummer fund fra mellemste Palæolitikum (neandertalernes Moustérien-kulturen) samt fra den ældste del af øvre Palæolitikum: Aurignacien (40.000 – 32.000 år før nu) og Gravettien (32.000 – 24.000 år før nu). De ældste fund er måske 43.000 år gamle og hører dermed til det allerældste øvre Palæolitikum i Europa.

Mindeplade for Joachim Hahn

Mindeplade for Joachim Hahn

Mindeplade for Joachim Hahn

Mindeplade for Joachim Hahn

Beskrivelse
Fundene fra Geissenklösterlee er meget righoldige og omfatter bl.a. adskillige elfenbens-statuetter samt to benfløjter, der er omkring 40.000 år gamle og dermed sandsynligvis de ældste musikinstrumenter i Europa. Foruden menneskets efterladenskaber er der fundet knogler af mammut, uldhåret næsehorn, vildhest, ren, stenbuk, ræv, hulebjørn, fisk og fugle i hulen. Der er ikke gjort fossilfund af mennesker. Udforskningen af hulen anses for at være afsluttet.

Geissenklösterlee

Geissenklösterlee

Opbevaring
Württembergischen Landesmuseum, Stuttgart; Staatlichen Naturkundemuseum, Stutt-gart; Urgeschichtlichen Museum, Blaubeuren og Ulmer Museum.

Diverse
I Centraleuropa, ikke mindst langs Donaus øvre løb, er der gjort bemærkelsesværdige fund af smykker, musikinstrumenter og andre kunstgenstande fra den første del af øvre Palæolitikum (Aurignacien og Gravettien). Fundene herfra er generelt noget ældre end de berømte hulemalerier fra Franco-Cantabrien og stammer fra den allerførste tid, hvor tidlige moderne mennesker (Homo sapiens eller Cro-Magnon) levede i Europa.

Antropologer ved hulen

Antropologer ved hulen

Antropologer ved hulen

Antropologer ved hulen

Huleindgangen

Huleindgangen

Indgang til hulen

Indgang til hulen

Hulens indre

Hulens indre

Ved hulen

Ved hulen

Ved hulen

Ved hulen

Menneskefigur fra Geissenklösterlee, dateret til ca. 33.000 år

Aurignacien redskaber m.m. fra Geissenklösterlee

Aurignacien redskaber m.m. fra Geissenklösterlee

Gravettienredskaber m.m. fra Geissenklösterlee

Gravettienredskaber m.m. fra Geissenklösterlee

Udsigt fra hulen mod dalen mod syd

Udsigt fra hulen mod dalen mod syd

Udsigt fra hulen mod dalen

Udsigt fra hulen mod dalen

Lokaliteten er sidst besøgt i 2002.

Referencer
1. Fundberichte aus Baden-Württemberg 20: 1-12, 1995.
2. Journal of Archaeological Science 27: 71-89, 2000.
3. Journal of Human Evolution 44: 331-371, 2003.
4. Aktuel Arkæologi 1 (3): 16-23, 2003.