Alderen på Homo naledi

Der er nu gjort et første, noget indirekte, forsøg på at aldersbestemme Homo naledi, der i 2013 blev fundet i en hule i Sydafrika (se nyhed om Homo naledi fra den 25. september 2015). Problemet med aldersbestemmelsen har været, at de afdøde var blevet transporteret til hulen, hvor de blev fundet, og ikke døde der. Så nogen direkte aldersbestemmelse har ikke været mulig. Mark Collard et al. samlede en stor supermatrix af kraniodentale karakterer fra tidlige og senere homininer. Efterfølgende analyserede de data ved hjælp af statistiske metoder (Bayesisk fylogenetisk teknik) og nåede frem til en sandsynlig alder på Homo naledi 912.000 år, altså lidt under en million år. Homo naledi kan derfor alene af denne grund ikke anses for en basal art af Homo-slægten, idet fossiler af tidlig Homo fra Østafrika er over 2,5 millioner år.

I 2017 blev en ny datering offentliggjort; denne viste, at Homo naledi kan have levet helt indtil for 230.000-330.000 år siden. Der er brugt flere metoder til dateringen, bl.a. elektron spin resonans af tandemaljen og andre radiometriske metoder. Mange forskere føler sig overbeviste af den nye datering.