PERSONER

Vejen tilbage til menneskets ældgamle verden har været præget af modgang, falske forhåbninger, svindel, ekstraordinære evner og vedholdenhed. De tidlige stadier af eftersøgningen efter fortiden var domineret af en håndfuld ambitiøse personer, besat af deres arbejde og drevet af håb om hæder og berømmelse. Deres mål var at finde menneskets ældste forfar. Hver ny opdagelse hævdedes at have ikonisk betydning. Helt fra begyndelsen blev dette særlige forskningsfelt, palæoantropologien, derfor ikke blot kendt for videnskabsfolkenes opdagelser, men også for deres intense rivalisering, hensynsløse konkurrence, personlige fejder, forræderi, bagtalelser og hidsige kontroverser.

LANDESMUSEUM BONN

LANDESMUSEUM BONN

Det er vigtigt at være opmærksom på, at viden om hvordan nuværende og tidligere teorier om menneskets oprindelse blev dannet, hvordan og hvorfor betydelige opdagelser blev gjort, hvorfor videnskabsfolk accepterede nogle ideer, men forkastede andre har mere end blot pædagogisk betydning. Nuværende teorier og hypoteser er næsten altid et produkt af (utallige) tidligere teorier og hypoteser, der alle blev formuleret inden for rammerne af sociale og intellektuelle betingelser, der konstant er under forandring. Historien om udforskningen af menneskets oprindelse er fuld af fejlslagne teorier og fyldt med konkurrerende teorier og individer, der alle spillede en vigtig rolle i palæoantropologiens historie.

Den engelske antropolog Sir Wilfred Le Gros Clark (1895-1971) bemærkede i denne forbindelse, da han i 1958 holdt sin Huxley Memorial forelæsning: ”Hver opdagelse af et fossil, som tilsyneladende kan kaste lys på menneskets forhistorie har altid og vil altid give anledning til kontroverser…Det er et faktum, at det er ekstraordinært vanskeligt at være fuldstændig objektiv, når man står over for oplysninger om vore forfædre, uden tvivl fordi dette spørgsmål er meget personligt for den enkelte.”

FRANZ WEIDENREICH (1873-1948)  ER EN AF PALÆOANTROPOLOGIENS HELT STORE KORYFÆER. hAN ER ISÆR KENDT FOR SINE STUDIER AF PEKING-MENNESKET (HOMO ERECTUS)

FRANZ WEIDENREICH (1873-1948) ER EN AF PALÆOANTROPOLOGIENS HELT STORE KORYFÆER. hAN ER ISÆR KENDT FOR SINE STUDIER AF PEKING-MENNESKET (HOMO ERECTUS)

På de følgende sider vil jeg beskrive nogle af de personer, der har bidraget væsentligt til viden om menneskets fortid eller som på anden måde har sat deres præg på palæoantropologien.