HOMININERNES STAMTRÆ

Et af flere mulige stamtræer over homininernes slægt. De kendte fossiler repræsenterer formentlig kun en fraktion af de arter, der har eksisteret på menneskelinien igennem næsten 7 millioner år. Det sande stamtræ er derfor næsten med sikkerhed langt mere forgrenet og kompliceret end det viste.

 

De ældste homininer

Australopithecinernes stamtræ

Nogle fortrækker at samle de robuste australopitheciner (Au. aethiopicus, boisei og robustus) i en slægt for sig – Paranthropus. Paranthropus opfattes i henhold til dette som en monofyletisk gruppe med en fælles forfader (hvem dette så end er). Såfremt det sidste er korrekt vil det naturligvis ændre forgreningen af det viste stamtræ. Et nyt fund fra Etiopien (publiceret i 2019) af et kranium, der menes at stamme fra Au. anamensis antyder, at denne art kan være stamfar til både Au. afarensis og de robuste australopitheciner, inklusive Au. africanus.

Nye genetiske undersøgelse af aDNA fra neandertalknogler (Vindija) og fra en fingerknogle tilhørende den nye hominin fra Denisova (Altaibjergene, sydlige Sibirien) har sandsynliggjort (minimal) genflow fra neandertalere og Denisova til Homo sapiens.

Top