Fremstillede neandertalerne hulekunst?

Her i begyndelsen af 2018 er der i tidsskriftet Science publiceret overbevisende evidens for, at neandertalerne kan tages til indtægt for flere tilfælde af i det mindste simpel hulekunst. I tre spanske huler er der fundet malede figurer, der er dateret til en minimumsalder på ca. 65.000 år – dv.s. 20.000 år før ankomsten af Homo sapiens til området, hvilket mere end antyder, at de pågældende figurer må være udført af neandertalere. I La Pasiega-hulen i Cantabrien er der tale om rødmalede streger; i Maltravieso-hulen (Extremadura) er der fundet et negativt aftryk af en hånd; og i Ardeles-hulen i Andalusien er der fundet rødmalede drypsten. Dateringen er radiometrisk og foretaget med Uran-Thorium (U-Th) metoden på aflejret kalcit, der ligger over malerierne. Der er derfor tale om minimumsaldre for de pågældende billeder. Bortset fra det negative håndaftryk er alle de nævnte figurer simple og non-figurative, hvor der måske-måske ikke er tale om symbolske udtryk.

I en artikel fra 2020 er der rejst tvivl om dateringen. Ovennævnte artikel om meget gammel (>65K) hulekunst i tre huler i Spanien er som nævnt baseret på U-Th datering af den overliggende calcit. Men ifølge forfatterne til den nye artikel er der ikke taget tilstrækkelig højde for, at der multiple fejlkilder ved U-Th dateringsmetoden, der aldrig kan stå alene. En af de største fejlkilder er lækage af uran, der vil give en for høj alder. Forfatterne til 2020 artiklen mener derfor, at der ikke er tilstrækkelig evidens for den høje alder, og at malerierne derfor ikke umiddelbart kan tilskrives neandertalere.

Røde streger, La Pasiega-hulen, mindst 64.800 år gammel. Det forstørrede område viser den kalcit, der blev brugt til dateringen

“Negativ” hånd, Maltravieso-hulen, mindst 66.700 år gammel

Rødmalede drypsten fra Ardeles-hulen, mindst 65.500 år gammel