LOKALITETER

Fred Smith (med ryggen til), Lesli Aiello og Ofer Bar-Yosef diskuterer neandertal-fossilerne fra Krapina i Zagreb i 2002

 

 

Der er mange berømte antropologiske og arkæologiske fundsteder overalt i verden. Der er dog en markant koncentration af fundsteder i Europa og dele af Afrika – især i Østafrika og Sydafrika.

På de følgende sider vil jeg beskrive nogle af de lokaliteter, som jeg selv har besøgt gennem årene.