BJÆVERSKOVDAL: TOLLUNDMANDEN OG ELLINGPIGEN

Lokalitet

Moseområdet Bjældskovdal mellem Engesvang og Funder, ca. 10 km vest for Silkeborg.

TOLLUNDKORT

Fundhistorie

Højmosen i Bjældskovdal har været sæde for tørvegravning siden Jernalderen. I 1927 blev det første moselig fundet, men det blev hurtigt dækket igen af sammenskridende tørvejord og derfor aldrig undersøgt. I 1938 fandt man det velbevarede moselig af en kvinde, Ellingpigen. Ellingpigen blev fundet af gårdejer Jens Zakariassen kun ca. 90 m fra det sted, hvor Tollundmanden blev fundet nogle år senere. Tollundmanden, som er det mest velbevarede moselig, der nogensinde er fundet i Danmark, blev fundet den 8. maj 1950 af brødrene Emil og Viggo Højgård, der gravede tørv i området. Brødrene var fra den nærliggende landsby Tollund, hvorfor liget blev benævnt Tollundmanden.

Tollundmandens fundsted. Forår 2004

Tollundmandens fundsted. Forår 2004

Moseområdet ved Tollundmandens fundsted. Forår 2004

Moseområdet ved Tollundmandens fundsted. Forår 2004

Udsigt mod "knolden" og Tollundmandens fundsted (krattet lidt til venstre for "knolden") fra jernbaneoverskæringen ved Moselund (forår 2004)

Udsigt mod “knolden” og Tollundmandens fundsted (krattet lidt til venstre for “knolden”)
fra jernbaneoverskæringen ved Moselund (forår 2004)

Udsigt fra "knolden" mod sydvest. Den røde prik markerer P-pladsen ved Moselund. Forår 2004

Udsigt fra “knolden” mod sydvest. Den røde prik markerer P-pladsen ved Moselund. Forår 2004

 

Datering

Både Tollundmanden og Ellingpigen er særdeles grundigt dateret med kulstof-14-metoden. Tollundmanden er dateret til 220 ± 40 år før vor tidsregning, mens Ellingpigen er dateret til 210 ± 70 år før vor tidsregning. De to fund er således samtidige og stammer fra tidlig Jernalder.

 

Beskrivelse

Tollundmanden er nok det bedst bevarede moselig fra Danmark. Moseliget var i virkeligheden så godt bevaret, at findernes umiddelbare reaktion var at tilkalde politiet. Politiet anede dog sagens rette sammenhæng på grund af de tidligere fund fra 1927 og 1938. Den vigtigste grund til den gode bevaringstilstand er, at han blev begravet i en højmose rig på moseplanten spagnum (tørvemos), der afgiver syre til den fugtige jord; sammen med syren fra nedbrudte planterester dannes der mose- eller humussyre, der hæmmer enhver bakterieaktivitet, hvorved nedbrydning af organisk materiale hæmmes.tollundmanden

Tollundmanden var ved sin død 30-40 år gammel. Hans hoved var dækket af en syet skindhue af fåreskind. Desuden bar han et skinbælte om livet, ellers var han nøgen på fundtidspunktet. Om halsen sad et flettet skindreb, og der er ingen tvivl om, at dødsårsagen var hængning. Den mest sandsynlige teori er, at han blev ofret til guderne, måske som ”betaling” for den tørv, som man også dengang gravede.

Ellingpigen, der var formentlig var omkring 30 år på dødstidspunktet, er ikke så godt bevaret som Tollundmanden.

ELLINGPIGEN

ELLINGPIGEN

ELLINGPIGEN

ELLINGPIGEN

Hun var iklædt en kappe af fåreskind og havde en lang fletning i nakken. Der synes ikke at være tvivl om, at hun som Tollundmanden omkom ved hængning.

 

Opbevaring

Silkeborg Museum.

tollundmanden3

TOLLUNDMANDEN PÅ SILKEBORG MUSEUM

SILKEBORG MUSEUM

SILKEBORG MUSEUM

SILKEBORG MUSEUM

SILKEBORG MUSEUM

Diverse

Der kendes omkring 600 moselig fra Danmark og fra hele Europa findes de i et antal på mere end 1.500. Moselig dækker en meget lang tidsperiode – lige fra jægerstenalderen og op til nutiden. De danske fund er dog koncentreret om en periode, der omfatter de sidste 650 år før vor tidsregning, dvs. sidste del af Bronzealderen og Førromersk  og Romersk Jernalder. Der kan ligge mange årsager bag fundene: Ulykker, selvmord, forbrydelser, ofringer og måske endda regulære begravelser.

Blandt de mere kendte moselig fra Danmark findes Grauballemanden (fundet I Nebel Mose, nær Grauballe nord for Silkeborg), tre moselig fra Borremose i Vesthimmerland, Haraldskærkvinden og Huldremosekvinden.

Lokaliteten er sidst besøgt i 2004.

 

Referencer

  1. Tollundmanden og Ellingpigen. Illustreret pjece fra Silkeborg Museum.
  2.  http://www.tollundmanden.dk
  3. http://www.silkeborgmuseum.dk