DEN ÆLDSTE ERUOPÆER ER (MINDST) 1,4 MIO. ÅR GAMMEL.

I 2022 blev der på lokaliteten Sima del Elefante, Atapuerca nær Burgos i Spanien fundet dele af en overkæbe stammende fra tidlig Homo (Homo antecessor?). Fundet er dateret til ca. 1,4 mio. år og er dermed det ældste hominine fund fra Europa. Tilbage i 2006 blev der på samme lokalitet fundet et fragment af en underkæbe med flere fastsidddende tænder aldersbestemt til 1,2 mio. år. Indtil det nye fund var dette det ældste hominine fund fra Europa.

1,4 MIO. ÅR GAMLE FOSSILER
FRA SPANIEN