AHRENSBURG TUNNELDAL, TYSKLAND – STELLMOOR OG MEIENDORF

Lokalitet

Senpalæolitiske lokaliteter – Stellmoor og Meiendorf i Ahrensburg tunneldal, nordøst for Hamburg, Tyskland.KORT1

Vej nr. 75 følges gennem Ahrensburg. Derefter 4 km i retning Hamburg, hvor vejen Brauner Hirsch går fra t.v. ned i tunneldalen til Stellmoor lokaliteten. Der, hvor vejen går fra, ligger godset Gut (Hof) Stellmoor. Jernbanen krydses og umiddelbart derefter ses Stellmoor lokaliteten t.v. for vejen (bl.a. ses en lille dam). Mod sydvest i tunneldalen ses Meiendorf lokaliteten, der ligger ca. 800 m fremme. Hvis man kører gennem tunneldalen og op af skråningen kommer man til et vejkryds, hvor vejen Am Kratt krydses. Her kan man parkere (se kortet).kortTUNNELDALEN VED AHRENSBURG

Fundhistorie

Lokaliteten er opdaget af amatørarkæologen Alfred Rust (1900-1983) i årene 1930-1934.

Alfred Rust 1972

Alfred Rust 1972

De første udgravninger fandt sted på lokaliteten Meiendorf, der rummer sporene efter den ældste senglaciale (senpalæolitiske) kultur i Nordeuropa, Hamburgkulturen. Udgravningerne var stærkt generet af indtrængende grundvand, men i september 1933 blev det første rensdyrgevir fundet. Ved den tilknyttede udgravning i Stellmoor lykkedes det at finde Ahrensburgkulturen.

 

Gut Stellmoor

Gut Stellmoor

Gut Stellmoor

Gut Stellmoor

Stellmoor

Stellmoor

Stellmoor

Stellmoor

Meiendorf 2002

Meiendorf

Datering

Hamburgkulturen ved Meiendorf er ca. 15.000 år gammel svarende til Bølling-Ældre Dryas. Ahrensburgkulturen ved Stellmoor varede fra ca. 12.500 år til 11.000 år før nu (Yngre Dryas og begyndelsen af Præboreal tid).tidstavle

Beskrivelse

Meiendorf og Stellmoor er bopladser for senglaciale (senpalæolitiske) rensdyrjægere. Efter isens tilbagetrækning fra det kontinentale Nordeuropa indfandt sig en tundravegetation (lav, mos og lave buske), der udnyttedes af indvandrende rensdyr. Specialiserede rensdyrjægere fulgte kort tid efter – for ca. 15.000 år siden (Bøllingtid). Man skal forestille sig at det nordtyske (og lidt senere det tilstødende danske) område nord for Elben i sommermånederne blev opsøgt at rensdyrflokke på jagt efter føde. Forholdene i tunneldalen ved Ahrensburg har sandsynligvis været særlig gunstige. De senpalæolitiske jægere fulgte rensdyrflokkene i deres årstidsbetingede vandringer. Jægerne ankom ved starten af sommeren og slog sig ned ved den sø, der dengang dækkede dødisen i tunneldalen. Jægerne kastede deres efterladenskaber – stenredskaber, rensdyrknogler og –takker – ud i søen, der over de følgende årtusinde blev opfyldt af gytje og tørv. Ved Meiendorf-lokaliteten er der fundet adskillige sådanne sommerbopladser, hvor rensdyrjægerne har opholdt sig få måneder hver sommer. De ældste rensdyrjægere grundlagde, hvad der i dag kaldes Hamburgkulturen.

Ahrensburg kulturlag (11.500 år før nu), 1930'rne (fra A. Rust, 1943)

Ahrensburg kulturlag (11.500 år før nu), 1930’rne (fra A. Rust, 1943)

Flintredskaber fra Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Flintredskaber fra Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Flintredskaber fra Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Flintredskaber fra Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Flintredskaber fra Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Flintredskaber fra Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Harpuner, Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Harpuner, Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Nåle af  rensdyrtak, Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Nåle af rensdyrtak, Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter Hamburgkulturen (i Ældre Dryas) fulgte en mildning i klimaet, Allerødtid, hvor skoven og dermed en anden slags jægere vandt indpas (Federmesserkulturen – ”penneknivkulturen”). Disse jægere havde permanent ophold i tunneldalen. Herefter indtraf en ny kuldeperiode (Yngre Dryas), og rensdyrjægerne vendte tilbage på sommerophold – Ahrensburgkulturen, der er fundet ved Stellmoor.

Kultgenstand, Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Kultgenstand, Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Indgraverede ribben fra elg og ren. Beskrevet i Rust 1943, men er ikke fra Stellmoor. De er fra den lidt yngre Travekultur (Maglemose)

Indgraverede ribben fra elg og ren. Beskrevet i Rust 1943, men er ikke fra Stellmoor. De er fra den lidt yngre Travekultur (Maglemose)

Diverse

Den sene fase af Hamburgkulturen er fundet på dansk område ved Jels og Slotseng i Sønderjylland. De efterfølgende kulturer, Federmesser og Ahrensburg er også genfundet i Danmark. Lokaliteten ved Jels blev opdaget i 1968 af amatørarkæologen Jørn Fynbo, men egentlige udgravninger her og ved Slotseng startede først i 1981.

Det arkæologiske museum på Gottorp slot ved Slesvig har fine udstillinger fra Ahrensburg tunneldal.

 

Dekorerede rensdyrknogler. Beskrevet i Rust 1943, men er ikke fra Stellmoor. De er fra den lidt yngre Travekultur (Maglemose)

Dekorerede rensdyrknogler. Beskrevet i Rust 1943, men er ikke fra Stellmoor. De er fra den lidt yngre Travekultur (Maglemose)

Træpile (fra A. Rust, 1943)

Træpile (fra A. Rust, 1943)

skulderblad fra rensdyr med to skudhuller (fra A. Rust, 1943)

skulderblad fra rensdyr med to skudhuller (fra A. Rust, 1943)

Udgravninger i 1935 ved Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Udgravninger i 1935 ved Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Udgravninger i 1936 ved Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Udgravninger i 1936 ved Stellmoor (fra A. Rust, 1943)

Udgravninger ved Stellmoor (frilægning af Ahrensburg-kulturlagene). Gut Stellmoor ses i baggrunden (fra A. Rust, 1943)

Udgravninger ved Stellmoor (frilægning af Ahrensburg-kulturlagene). Gut Stellmoor ses i baggrunden (fra A. Rust, 1943)

Rensdyrjægere ved Stellmoor 11.500 år før nu

Rensdyrjægere ved Stellmoor 11.500 år før nu

Jægerbopladsen ved Jels for 14.000 år siden (Haderslev museum 2008)

Jægerbopladsen ved Jels for 14.000 år siden (Haderslev museum 2008)

Menneskene fra Stellmoor/Meiendorf

Menneskene fra Stellmoor/Meiendorf

Fra udstillingen på Gottorp slot

Fra udstillingen på Gottorp slot

Fra udstillingen på Gottorp slot

Fra udstillingen på Gottorp slot

Ældste dansker: Koelbjergkvinden, Mesolitikum (godt 10.000 år før nu)

Ældste dansker: Koelbjergkvinden, Mesolitikum (godt 10.000 år før nu)

Lokaliteten er sidst besøgt 2002.

Referencer

1. A. Rust: Die Alt- und Mittelsteinzeitlichen funde von Stellmoor. Archäologisches Institut des Deutschen Reiches. Karl Wachholtz Verlag Neumünster in Holstein, 1943.
2. Steinzeitliche Jäger in Schleswig-Holstein. Archäologisches Landesmuseum der Christian-Albrects-Universität Schloss Gottorf.
3. A. D. Johansson: Ældre Stenalder i Norden. SDA.
4. P. K. A. Jensen: Da mennesket blev menneske. 4. Udgave. Gyldendal 2015.

Til Toppen