Nyheder

Under dette faneblad udgives væsentlige nyheder med relation til menneskets oprindelse.

Det var en stor nyhed i 2010, da man fik kortlagt neandertalernes genom og derved afslørede, at der i Mellemøsten for 60.000 år siden var sket en hybridisering mellem neandertalerne og Homo sapiens.

Hs-Hn profiler“Close encounters” i Mellemøsten?