ACHEULÉENKULTURENS VUGGE

Acheuléenkulturen er opstået i Østafrika. Den er langt mere avanceret end den foregående Oldowankultur, der var den første palæolitiske redskabskultur. De to kulturer, Oldowan og Acheuléen, udgør tilsammen nedre Palæolitikum.

Acheuléenkulturens varemærke er den bifacielle afslagsteknik, som ses særlig fornemt udviklet i håndkilen. Håndkiler er store, flade og dråbeformede redskaber, som med stor omhu blev tildannet på begge sider (bifacial) for at opnå en symmetrisk form. På grund af de mange anvendelsesmuligheder er håndkilen blevet kaldt „Palæolitikums schweizerkniv.“ Håndkilen var det første redskab, der blev fremstillet ud fra forestillingen om et regelmæssigt mønster; til grund herfor lå utvivlsomt en „mental skabelon“, der eksisterede i redskabsmagerens bevidsthed.

Kort, der viser beliggenheden af Konso-Gardula og Kokiselei

Kort, der viser beliggenheden af Konso-Gardula og Kokiselei

Oldowan-redskabsmagerne bekymrede sig hovedsageligt om at fremstille skarpe flækker, som de kunne skære med. De havde et indgående kendskab til den tekniske procedure, men de havde ingen forestillinger om at fremstille redskaber af en bestemt form. Acheuléenkulturen repræsenterede en signifikant og diskontinuert innovation i forhold til Oldowankulturen, både i teknologisk og kognitiv forstand. Redskabsmageren havde utvivlsomt udviklet evnen til visuel analyse. Med opfindelsen af den raffinerede, bifacielle teknik er vi vidne til et stort mentalt skridt fremad for menneskeheden.

Landskabet ved Konso

Landskabet ved Konso

De ældste spor efter Acheuléenkulturen er fundet ved Turkanasøens vestbred (Kokiselei) og er dateret til 1,75 millioner år. Nye undersøgelser publiceret i 2013 viser, at Acheuléenredskaber fra den klassiske nedre palæolitiske lokalitet, Konso-Gardula (eller blot Konso) i det sydvestlige Etiopien er lige så gamle som dem fra Kokiselei. I 2009 blev der fundet groft tillavede Acheuléenredskaber ved Gona i det nordlige Etiopien; disse er ca. 1,6 millioner år gamle. I alle tilfælde har det vigtigste råmateriale været basalt.

”Cleavers” fra Konso: T.v.: 1,75 mio. år; i midten 1,6 mio. år; t.h. 1,25 mio. år

”Cleavers” fra Konso: T.v.: 1,75 mio. år; i midten 1,6 mio. år; t.h. 1,25 mio. år

håndkiler fra konso

håndkiler fra konso

1,75 mio. år gamle acheuléenredskaber ("picks") fra Konso

1,75 mio. år gamle acheuléenredskaber (“picks”) fra Konso

Evidensen fra Konso viser, at håndkiler var vigtige komponenter helt fra starten. Men man kan også se, at redskabsteknikken forbedredes over tid, fra 1,75 millioner år over 1,6 millioner år til 1,25 millioner år.

Ved Konso er der fundet fossiler af bl.a. Homo erectus/ergaster og af Australopithecus boisei, i begge tilfælde er fossilerne ca. 1,4 millioner år gamle. Ved Turkanasøen er der fundet fossiler af Homo erectus/ergaster, der er 1,6-1,7 millioner år gamle (KNM-ER 3733). Der er således et tidsmæssig sammenfald med oprindelsen af Acheuléenkulturen og udviklingen af en Homo ergaster-lignende morfologi inden for Homo-linjen.

Homo ergaster (KNM-ER 3733) fra Turkanasøen. 1,7 mio. år

Homo ergaster (KNM-ER 3733) fra Turkanasøen. 1,7 mio. år