SOLUTRÉ

Solutré er et markant klippefremspring i landskabet i det østlige Frankrig lidt nord for Lyon. Ved foden af klippen er der gjort rige fund af dyreknogler og stenredskaber, der har dannet grundlag for opstillingen af den øvre palæolitiske Solutréen-kultur, der afløste den foregående Gravettien-kulturen, da sidste istid kulminerede.

Kortet viser nogle franske antropologisk interessante lokaliteter

Kortet viser nogle franske antropologisk interessante lokaliteter

Landskabet ved Solutré

Landskabet ved Solutré

Landskabet ved Solutré

Landskabet ved Solutré

Solutré-klippen

Solutré-klippen

Udsigt fra toppen af klippen mod landsbyen Solutré omgivet af Bourgognemarker

Udsigt fra toppen af klippen mod landsbyen Solutré omgivet af Bourgognemarker

Solutréen-kulturen er dateret til 22.000 – 18.000 år før nu.

Laurbladsformet redskab - varemærket for Solutréen-kulturen - fra museet

Laurbladsformet redskab – varemærket for Solutréen-kulturen – fra museet

Udgravningerne startede i 1866 under ledelse af Henry Testot-Ferry. Men det var den store franske arkæolog Gabriel de Mortillet, der i 1872 navngav den nye kultur.

Laurbladsformet redskab - varemærket for Solutréen-kulturen - fra museet

Laurbladsformet redskab – varemærket for Solutréen-kulturen – fra museet

Oprindeligt blev Solutré opfattet som en typisk lokalitet for den jagtmetode, der benævnes cliff-fall-hunting, hvor især heste mentes at være blevet drevet ud over klippekanten, hvorefter de døde dyr kunne parteres ved foden af klippen. Men nærmere undersøgelser har ikke kunnet bekræfte denne hypotese.

Det har også været påstået at domesticering af hunde første gang fandt sted ved Solutré, men dette har ej heller kunnet bekræftes.

Foruden knogler af dyr og stenredskaber er der også fundet humane knogler ved Solutré, men disse stammer alle fra historisk tid.

For foden af klippen er der indrettet et underjordisk museum, hvor nogle af de fundne genstande er udstillet.

Jagten på heste var central ved Solutré-klippen - fra museet

Jagten på heste var central ved Solutré-klippen – fra museet

Jagten på heste var central ved Solutré-klippen - fra museet

Jagten på heste var central ved Solutré-klippen – fra museet

Sidste istid ved Solutré

Sidste istid ved Solutré

Sidste istid ved Solutré

Sidste istid ved Solutré

Solutré er sidst besøgt i 2001.