MAS-D’AZIL

Lokalitet

Forhistorisk grotte i det sydlige Frankrig. Grotten er beliggende ca. 1 km sydvest for den lille by Mas-d’Azil syd for Toulouse ved randen af Pyrenæerne. Fra Toulouse køres ca. 50 km ad vej D 919 til Pailhès, hvor der drejes mod syd ad D 119 til Sabarat (7,5 km). I Sabarat drejer D 119 skarpt til venstre (mod syd) mod Mas-d’Azil (5,5 km). Der fortsættes lige i gennem byen mod grotten. Vejen fører gennem grotten, der danner en stor, ringe oplyst tunnel gennem bjerget – ca. 500 m lang. Midt i tunnelen er indgangen til den forhistoriske grotte ved en lille parkeringsplads. Det er bedst i første omgang at køre helt igennem tunnelen til grottens sydende, hvor der er en stor parkeringsplads, information m.m.

Kortet til venstre viser beliggenheden af Mas d'Azil i forhold til Toulouse, Tarascon og Niaux. Til højre Mas d'Azil og Sabaret

Kortet til venstre viser beliggenheden af Mas d’Azil i forhold til Toulouse, Tarascon og Niaux. Til højre Mas d’Azil og Sabarat

Byen Mas d'Azil

Byen Mas d’Azil

Byen Mas d'Azil

Byen Mas d’Azil

Vejen gennem hulen

Vejen gennem hulen

Vejen gennem hulen

Vejen gennem hulen

Vejen gennem hulen

Vejen gennem hulen

Indgang til den forhistoriske hule

Indgang til den forhistoriske hule

Hulens nordåbning

Hulens nordåbning

Hulens sydåbning

Hulens sydåbning

Hulens sydåbning

Hulens sydåbning

Ved hulens sydende

Ved hulens sydende

Museet i byen

Museet i byen

 

Diverse

Fundene i grotten har dannet grundlag for opstilling af Azilien-kulturen, der var den første postglaciale (mesolitiske)  jægerkultur og langt mere simpel end den foregående Magdalénien-kultur.

Azilien kunst

Azilien kunst

Azilien kunst

Azilien kunst

Lokaliteten er sidst besøgt i 2005.