ARTER PÅ MENNESKELINJEN – OVERSIGT

ARTSNAVN* OMTRENTLIGE LEVETID** KENDT LEVESTED
Sahelanthropus tchadensis 7,2 – 6,8 mio. år Chad
Orrorin tugenensis 6,1 – 5,8 mio. år Østafrika
Ardipithecus kadabba 6,3 – 5,2 mio. år Østafrika
Ardipithecus ramidus 4,4 mio. år – ? Østafrika
Australopithecus anamensis 4,2 – 3,8 mio. år Østafrika
Australopithecus afarensis 4 – 3 mio. år Østafrika
Australopithecus bahrelghazali 3,5 mio. år Chad
Australopitehcus africanus 3,7 – 3,4 mio. år Sydafrika
Australopithecus deyiremeda 3,5 – 3,3 mio. år Østafrika
Australopithecus gahri 2,5 mio. år Østafrika
Australopithecus aethiopicus 2,7 – 2,4 mio. år Østafrika
Australopithecus sediba 2 mio. år Sydafrika
Australopithecus robustus 2 -1,5 mio. år Sydafrika
Australopithecus boisei 2,2 – 1 mio. år Østafrika
Kenyanthropus platyops 3,5 – 3,3 mio. år Østafrika
Homo rudolfensis *** 2,3 – 1,9 mio. år Østafrika
Homo habilis 2,2 – 1,5 mio. år Øst- og Sydafrika
Homo ergaster 1,95 – 0,7 (?) mio. år Afrika
Homo erectus**** 1,6 – 0,03 (?) mio. år Østasien
Homo floresiensis 0,7 – 0,05 mio. år Østasien
Homo luzonensis 0,7 – 0,05 mio. år Østasien
Homo antecessor 1,2 – 0,8 mio. år Europa
Homo naledi 0,33 (0,91?) mio. år Sydafrika
Homo heidelbergensis 0,7 – 0,2 mio. år Afrika og Eurasien
Homo neanderthalensis 0,2 – 0,04 mio. år Europa og Vestasien
“Denisova-mennesket” 0,16 – 0,05 mio. år? Central- og Østasien??
Homo sapiens 0,2 mio. år til nu Globalt

*       der er stor diskussion om antallet af arter og ikke alle artsnavne er anerkendte af alle
**     millioner år før nu
*** Uspecificerede Homo-fossiler kendes fra flere steder i Østafrika og er 2,8 – 2,4 mio. år
****  inkluderer Homo soloensis

Vedrørende Australopithecus
Slægten Australopithecus, og da i særdeleshed arten Australopithecus afarensis, er central blandt de tidlige homininer (alle før Homo) på grund af dens hyppighed og store udbredelse. Derfor er det et problem, at den umiddelbare forfar til Australopithecus er aldeles ukendt. Ingen af de ældre homininer, Sahelanthropus, Orrorin og Ardipithecus er sandsynlige kandidater.

Australopithecus afarensis inkluderer Au. bahrelghazali og bør efter manges mening også inkludere Au. deyiremeda og Au. anamensis, hvorfor artens levetid for nærværende kan fastsættes til 4,2-2,9 mio. år før nu. Forskellene mellem Au. afarensis og Au. anamensis er ikke er større end, at det formentlig drejer sig om en tidsmæssig udvikling indenfor samme art, så Au. anamensis bør være en del af Au. afarensis. Efter manges mening bør Kenyapithecus platyops (KNM-WT 40000) ikke tildeles sin egen slægt, men i stedet være en art af Australopithecus, Au. platyops. Australopithecus omfatter herefter fem arter: Au. afarensis, Au. africanus, Au. garhi, Au. platyops og Au. sediba.

Den såkaldte Burtele-foden fra det nordlige Etiopien er måske en ny art af Australopithecus, men kan også tilhøre A. ramidus. De yngste fossiler af A. ramidus er fra Gona, ca. 4,3 mio. år før nu, men tidspunktet for artens uddøen kan sagtens være betydelig senere. Au. afarensis og A. ramidus overlapper således tidsmæssigt, hvorfor det alene af den grund er usandsynligt, at A. ramidus gav ophav til Au. afarensis.

A. afarensis er sandsynligvis forfar til Au. africanus og Au. platyops før 3 mio. år før nu og til Au. garhi, Paranthropus og Homo efter 3 mio. år før nu og  forskellige steder i Afrika. Ej heller Orrorin eller Sahelanthropus er sandsynlige forfædre til afarensis. Au. africanus er sandsynlig opstået fra en isoleret population af Au. afarensis, der vandrede mod syd førend for 3 millioner år siden; Au. africanus gav senere ophav til Au. sediba.