KRAPINA

Lokalitet

Fundstedt er en grotte med fossiler tilhørende Europas neandertalere (Homo neanderthalensis). Fundstedet ligger i den nordlige udkant af den lille by, Krapina ca. 50 km nord for Zagreb i Kroatien.

kort

Udendørsmuseet i Krapina

Udendørsmuseet i Krapina

Udendørsmuseet i Krapina

Udendørsmuseet i Krapina

udendørsmuseum-krapina6

udendørsmuseum-krapina4

Fundhistorie

Fundstedet blev opdaget i 1899. Udgravningerne, der blev ledet af den kroatiske professor i palæoantropologi, Dragutin Gorjanovic-Kramberger, foregik i årene 1899–1905 (1909). I 1970’rne blev undersøgelserne genoptaget af de amerikanske palæoantropologer F.H. Smith, E. Trinkaus og M.H. Wolpoff.

Gorjanovic-Kramberger

Gorjanovic-Kramberger

Gorjanovic-Krambergers hus, Zagreb

Gorjanovic-Krambergers hus, Zagreb

 

Datering

Der er beskrevet i alt otte stratigrafiske lag på lokaliteten – de hominine fossiler stammer fra lag 3 til 8. Neandertalfossilerne er ca. 130.000 år gamle og dermed fra begyndelsen af sidste mellemistid, Eem.

 

Beskrivelse

Krapina er det kvantitativt største fundsted for neandertalfossiler, der kendes. Der er fundet næsten 900 neandertalfossiler, hvoraf ca. 200 er isolerede tænder. De fleste dele af skelettet er repræsenteret, men der er ikke fundet noget komplet eller nær-komplet skelet. Fossilerne repræsenterer mere end 10 individer, der aldersmæssigt menes at variere fra 2 til 40 år.

Fossilerne er stærkt fragmenterede, hvilket har været udlagt som tegn på kannibalisme. Men nyere forskning har rejst tvivl om denne fortolkning

Der er også fundet fossiler af mange dyr, bl.a. hulebjørn, næsehorn, urokse m. fl. Endelig er der fundet over tusind stenredskaber, der alle repræsenterer Moustérien-kulturen (mellemste Palæolitikum).

På fundstedet er indrettet et lille museum, der fortæller om fundene.

Museet i Krapina

Museet i Krapina

Krapina-fossiler, det antropologiske museum i Zagreb

Krapina-fossiler, det antropologiske museum i Zagreb

Krapina-fossiler, det antropologiske museum i Zagreb

Krapina-fossiler, det antropologiske museum i Zagreb

Krapina-fossiler, det antropologiske museum i Zagreb

Krapina-fossiler, det antropologiske museum i Zagreb

Krapina-fossiler, det antropologiske museum i Zagreb

Krapina-fossiler, det antropologiske museum i Zagreb

Krapina-fossiler visende tegn på kannibalisme, det antropologiske museum i Zagreb

Krapina-fossiler visende tegn på kannibalisme, det antropologiske museum i Zagreb

Krapina-fossiler studeres af  Fred Smith, Zagreb 2002

Krapina-fossiler studeres af Fred Smith, Zagreb 2002

 

Opbevaring

Fossilerne opbevares på det antropologiske museum i Zagreb. De er aktuelt ikke tilgængelige for offentligheden (2002).

Det antropologiske museum i Zagreb med Krapina-fossilene

Det antropologiske museum i Zagreb med Krapina-fossilene

 

Diverse

Fossilerne fra Krapina udgør en enestående kilde til information om Europas neandertalere. Nogle antropologer ser i fossilerne (især dem fra lag 8) overgange til de senere Cro-Magnon mennesker (det moderne menneske, Homo sapiens) i Europa. Krapina-fossilerne har derfor udgjort et vægtigt grundlag for den nu forladte hypotese om, at Homo sapiens i Europa er udviklet fra neandertalerne.

Lokaliteten er sidst besøgt i 2002.

 

Referencer

  1. Gorjanovic-Kramberger: Jahrbuch der Jugosl. Akadedemie 14: 90-98, Zagreb 1899.
  2. Gorjanovic-Kramberger: Werke der Jugosl. Akadedemie 23: 1-54, Zagreb 1913.
  3. Trinkaus: Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie 67: 44-59, 1975.
  4. H. Smith: XVI+359S. The University of Tennessee Report of Investigations, No. 15, Knoxville 1976.
  5. H. Wolpoff: Am J Phys Anthrop 50: 67-114, 1979.