Symbolsk adfærd hos neandertalere?

Symbolsk adfærd eller kommunikation anses for en milepæl i menneskets kognitive udvikling og har været anset for udelukkende at tilhøre Homo sapiens. Der eksisterer spredte, ”primitive” eksempler på symbolsk adfærd, der måske kan knyttes til neandertalerne. Der er dog sotr usikkerhed om de fleste af disse fund, og nogle kan formentlig forklares ved kulturel diffusion fra Homo sapiens. Et af de mest overbevisende spor efter neandertaleres symbolsk adfærd blev fundet i 2014 i Gorham’s hule på sydspidsen af Gibraltar.

Den viste skravering er ca. 40.000 år gammel, og Homo sapiens menes ikke at have været til stede i hulen på dette tidspunkt.

ny figur 4-23