Månedsarkiv: marts 2015

Homo-linjen er ældre end hidtil antaget

I 2013 blev der på en lokalitet kaldet Ledi-Geradu i Afar-trekanten i det nordlige Etiopien fundet et fragment af en underkæbe med flere fastsiddende tænder. Alderen er 2,8 millioner år. Analyserne af fossilet blev publiceret i marts 2015 og viser klare affiniteteter til tidlig Homo (uden at der dog kan sættes nogen artsbetegnelse på). Samtidig er der også lighedspunkter med underkæben fra Australopithecus afarensis, hvilket styrker sidst nævntes kandidatur som den direkte forfar til Homo. Fossilet er det hidtil ældste spor efter Homo-linjen. Det næstældste fossil er ca. 2,4 millioner år gammelt.

Se videre under afsnittet om tidlig Homo under “Arter på menneskelinjen”.

Ældste spor efter Homo. Fra Ledi-Geraru, Afar-trekanten, nordlige Etiopien.

Ældste spor efter Homo. Fra Ledi-Geraru, Afar-trekanten, nordlige Etiopien.

Kort over Afar-trekanten, nordlige Etiopien.

Kort over Afar-trekanten, nordlige Etiopien.

 

 

EUROPÆERNES GENPULJE

Et nyt studie af fossilt DNA fra 69 personer, der levede for mellem 8.000 og 3.000 år siden har kastet nyt lys over europæernes genpulje. Det nye studie viser, at den neolitiske population i Vest- og Østeuropa udviklede sig forskelligt, idet tidlige bønder spredtes til Central- og Vesteuropa; i Rusland boede der fortsat jæger-samlere. For 5-6.000 år siden var vesteuropæernes genetiske sammensætning en blanding af neolitiske bønder og oprindelige jæger-samlere, mens Yamnaya-folket af kvæghyrder, der beboede stepperne nord for Sortehavet, var blevet opblandet i betydelig grad med mellemøstlige folk. De er bl.a. repræsenteret ved den såkaldte Kurgan-kultur. Yamnaya stod for en massiv indvandring til Vesteuropa for 4.500 å siden og har i betydelig grad influeret på den moderne europæers genpulje.

Europæernes genpulje er derfor sammensat af tre store bidrag fra henholdsvis oprindelige jæger-samlere, neolitiske bønder og fra Yamnaya.

Det har også været foreslået, at Yamnaya bragte de indoeuropæiske sprog til Europa, men dette er mere usikkert.

Se også “Europæernes genpulje” under temaer.