GRAUBALLEMANDEN

Lokalitet

Nebel mose to kilometer syd for Grauballe ved Silkeborg. Mosen er ganske lille, ca. 100 m i diameter og næsten cirkelrund. Den er beliggende i en grydeformet sænkning mellem lave bakker og næsten skjult af høje træer.

Oversigtskort

Oversigtskort

Fra Silkeborg centrum køres ad Nørreskov Bakke til rundkørslen nord for byen, og herfra er der 1,8 km til at Nebelgårdsvej går fra til højre. Efter ca. 1½ km anes Nebel mose til venstre for vejen. Mosen ligger omgivet af træer ca. 200 m fra landevejen.

Fra Silkeborg centrum køres ad Nørreskov Bakke til rundkørslen nord for byen, og herfra er der 1,8 km til at Nebelgårdsvej går fra til højre. Efter ca. 1½ km anes Nebel mose til venstre for vejen. Mosen ligger omgivet af træer ca. 200 m fra landevejen.

Nebel mose

Nebel mose

Nebel mose

Nebel mose

Udsigt fra Nebelgaardsvej mod mosen

Udsigt fra Nebelgaardsvej mod mosen

Gudenådalen øst for Nebel mose

Gudenådalen øst for Nebel mose

Gudenåen ved Tvilum

Gudenåen ved Tvilum

Gudenåen ved Tvilum

Gudenåen ved Tvilum

Tvilum klosterkirke nord for Svostrup

Tvilum klosterkirke nord for Svostrup

Grønbæk kirke ved Grauballe

Grønbæk kirke ved Grauballe

 

Fundhistorie

Grauballemanden blev fundet en lørdag eftermiddag den 26. april 1952 af et hold tørvearbejdere fra Grauballe (specifikt af tørvegraver Tage Busk Sørensen), der var i færd med at grave tørv i Nebelgaards mose. Professor Glob, den daværende leder af Forhistorisk Museum i Moesgaard ved Århus, blev gjort opmærksom på fundet. Han foranstaltede, at der blev udskåret en tørveblok med hele liget, som efterfølgende blev kørt til Forhistorisk Museum på en lastvogn.

 

Datering

Fundet blev i første omgang dateret ved hjælp af pollenanalyse, der viste, at Grauballemanden havde levet i Romersk Jernalder, dvs. mellem 400 og 0 år f.v.t. En senere kulstof-14-analysegav en mere nøjagtig datering til 55 år f.v.t ± 100 år, dvs. Grauballemanden var samtidig med Julius Cæsar.

 

Beskrivelse

På fundtidspunktet var liget helt nøgent. Det drejer sig om en voksen mand, 175 cm høj og ca. 35 år gammel. Liget er næsten komplet bevaret. På forsiden af halsen findes en stor defekt strækkende sig fra det ene øre til det andet. Sandsynligvis drejer det sig om en snitlæsion, og Grauballemanden har altså fået skåret halsen over. Der er endvidere fundet indicier på, at han har fået et slag med et stumpt instrument mod højre tinding, og endelig er der brud på venstre skinneben.

Bortset fra spor efter leddegigt er der ikke fundet ikke tegn på sygdom.

En analyse af maveindholdet afslørede frø af diverse kornsorter og en række andre planter, men ingen spor efter bær eller frugter. Sandsynligheden taler derfor for, at Grauballemanden blev myrdet en vinterdag ved først at have fået et slag mod hovedet, hvorefter halsen blev skåret over; slutteligt blev han kastet i mosen.

Blandt lokale fortælles det, at Grauballemanden blot var en karl kaldet Røde Kristian, som var forsvundet nogle år tidligere på sin vej hjem fra Svostrup kro. Kristian havde set sig lun på fodermesteens pige på Nebelgård, og han slog derfor et slag forbi. Han kom imidlertid i klammeri, belv slået ihjel og smidt i mosen. Ligets røde hår (der skyldes mange århundreders påvirkning af garvesyre) overbeviste de lokale om, at det vitterligt var Røde Kristian, man havde fundet.

Grauballemanden

Grauballemanden

Grauballemanden

Grauballemanden

Grauballemanden. Halslæsionen ses.

Grauballemanden. Halslæsionen ses.

Udsnit af Gundestrupkedelen, der viser en menneskeofring

Udsnit af Gundestrupkedelen, der viser en menneskeofring

 

Opbevaring

Moesgård museum syd for Århus.

Det nye Moesgaard Museum

Det nye Moesgaard Museum

Det nye Moesgaard Museum

Det nye Moesgaard Museum

Udsigt over Moesgård slot og Aarhusbugten fra taget af Det nye Moesgaard Museum

Udsigt over Moesgård slot og Aarhusbugten fra taget af Det nye Moesgaard Museum

Grauballemanden på det nye Moesgaard Museum

Grauballemanden på det nye Moesgaard Museum

 

Diverse

Der er fundet flere hundrede mere eller mindre velbevarede lig fra tørvemoser i Nordvesteuropa – Danmark, Nordtyskland og Holland. De fleste stammer fra Førromersk eller Romersk Jernalder. De kendteste fra Danmark er foruden Grauballemanden, Tollundmanden, tre lig fra Borremose, huldremosekvinden og Haraldskærkvinden.  Det karakteristiske ved moseligene er, at de alle har lidt en voldelig død. Det er mest sandsynligt, at de for flertallets vedkommende har været offergaver til guderne. Et af de fornemste moseofferfund fra Danmark erGundestrupkedelen fra Himmerland; her skildres bl.a. en menneskeofring.

Lokaliteten er sidst besøgt i 2005.

 

Referencer

G. Bibby: Grauballemanden. Udgivet af Forhistorisk Museum, Moesgaard 1974. 2. udgave 1987.