Hvornår uddøde neandertalerne?

Traditionelt har man regnet med, at neandertalerne forsvandt fra Jorden for lidt under 30.000 år siden – lidt før i øst end i vest. men nye forskning, bl. a. udført med en forbedret kulstof-14-metode (Higham og medarbejdere fra Oxford) har mere end antydet, at de forsvandt betydeligt tidligere: De var væk fra Europa for mellem 39.000 og 41.000 år siden. Higham og medarbejdere indsamlede prøver fra 40 steder fra Vest- og Nordvesteuropa, inklusive Italien. Prøverne omfattede neandertalknogler, Chatelperronien redskaber fremstillet af neandertalere samt redskaber fra Uluzzian, der muligvis blev fremstillet af Homo sapiens. For 45.000 år siden var Europa helt overvejende neandertalernes kontinent, dog med små lommer af Homo sapiens, der muligvis lavede Uluzzian redskaber. Der har været et tidsmæssigt overlap mellem de to arter på 2600-5400 år afhængig af lokaliteten. For omkring 40.000 år siden var der kun neandertalere i Frankrig og Spanien og altså ingen sikker evidens for, at de levede længere her end til for ca. 40.000 år siden.

neandertalernes udbredelsesområde

neandertalernes udbredelsesområde