SAHELANTHROPUS TCHADENSIS

Sahelanthropus tchadensis (øgenavn Toumai) er det ældste fossil på menneskelinjen, ca. 7 millioner år gammel. Det fundne kranium er typepræparat og har relativt små hjørnetænder, hvilket peger i retning af, at Toumai er en hominin. Men nakkehullet er lokaliseret i en overgangssone mellem Homo sapiens og bonoboen, hvorfor det er usikkerhed om gangarten (oprejst eller ej) og dermed, om Toumai vitterligt er en hominin eller ej.

Sahelanthropus tchadensis

Sahelanthropus tchadensis

En digital rekonstruktion af hjernekassens indre (endocast) peger i retning af, at Toumai er en hominin, idet denne viser, at hjernen – trods dens ringe størrelse på kun 378 ml – tilsyneladende er ændret morfologisk i retning mod mennesket

Sahelanthropus tchadensis er det ene af to hominine fossilfund fra Chad, der ældre end ca. 2 mullioner år.

Sahelanthropus tcadensis blev fundet i Chads Djurap ørken i 2002 af franskmanden Michelle Brunets gruppe.

Sahelanthropus tchadensis

Sahelanthropus tchadensis


Sahelanthropus tchadensis

Sahelanthropus tchadensis

Der blev oprindeligt fundet 6 fossiler af Sahelanthropus på samme lokalitet. Kraniet, der er beskrevet ovenfor, er typepræparat. De andre fossiler omfatter bl.a. en øvre præmolar og to mandibler. I et nyt studie fra 2020 beskrives en partiel femurknogle (uden hals og hoved), som helt sikkert hører til Sahelanthropus. Analyse af knoglen kan ikke med sikkerhed afgøre om Sahelanthropus er habituel bipedal. Der er fundet i alt 10 fossiler, der tilskrives arten. Fossilerne er mellem 6,83 og 7,2 mio. år gamle. En statistisk analyse giver kun en værdi på 41% for, at Sahelanthropus er en hominin (for Ardipithecis ramidus, hvis status også er usikker, er tallet 64%). Der er ingen tvivl om, at forskellene mellem chimpanser og homininer, der levede i sen Miocæn var absolut subtile. Det mest sandsynlige er nok, at der i sen Miocæn/tidlig Pliocæn ikke blot var to, men tre eller flere hominider, hvor en eller flere hverken var Pan eller hominin. Så måske tilhørte Sahelanthropus en linje, der i dag er uddød.

Nye analyser af lårbensknoglen og underarmsknoglen fra Sahelanthropus har mere end antydet, at denne art ikke var obligat bipedal, men kan have været kvadrupedal som de afrikanske menneskeaber (knogængere). Dette er naturligvis en indikation på, at Sahelanthropus måske ikke er en hominin.