BLACKWATER DRAW (CLOVIS)

Blackwater Draw (Archaeologic site # 1) er beliggende nogle km syd for Clovis i det østlige New Mexico. Stedet markeres med skiltning. På lokaliteten viser en sti med informative plancher  vej rundt i området. Desuden er der en bygning med en mindre udstilling af bl.a. mammutfossiler.

Kortet viser beliggenheden af Clovis og Folsom i New Mexico

Kortet viser beliggenheden af Clovis og Folsom i New Mexico

Lokaliteten blev opdaget i 1932.

Blackwater Draw-lokaliteten er dateret med kulstof-14 metoden. Omregnet til absolut tid giver dateringen en alder på ca. 13.000 kalenderår.

På Blackwater Draw-lokaliteten er der foruden talrige knogler af mammut og mastodont fundet et stort antal clovisspidser, der har været hæftet på et spyd. Spor efter Clovis-kulturen er fundet overalt i Nordamerika.

Blackwater Draw

Blackwater Draw

Museet, Blackwater Draw

Museet, Blackwater Draw

I Clovis er der  museum med en fin udstilling om Clovis-culturen.

Clovisfolket

Clovisfolket

 

Clovis redskaber

Clovis redskaber

Blackwater Draw-lokaliteten er 500 år ældre end Folsom-lokaliteten og regnedes indtil for et par årtier siden for at være de ældste spor efter mennesker i Amerika – Se “De første amerikanere”. Clovis-folket var Amerikas første store jægerfolk, der i løbet af 500 år udryddede mammutten fra kontinentet. Da Folsom-folket ankom var der ikke én mammut tilbage i Nordamerika; i stedet måtte de slå sig på bisonjagt.

Lokaliteten sidst besøgt i 2001.