Månedsarkiv: maj 2015

MODERNE KRANIEKALOT FRA ISRAEL, 55.000 ÅR

Tidsskriftet Nature annoncerede den 29. januar 2015 fundet af en kraniekalot i Manot hulen ved Genesaret sø i det nordlige Israel. Kraniekalotten er helt moderne og meget lig de ældste Homo sapiens fossiler fra Europa. Kraniekalotten er ca. 55.000 år gammel og kan derfor repræsentere de mennesker, der for omkring 60.000 forlod Østafrika og passerede igennem Levanten på deres vej til Europa og Centralasien. I Levanten kan de have mødt neandertalerne, som de tilsyneladende i et vist omfang parrede sig med.

Manot hulen

Manot hulen

Kraniekalotten fra Manot hulen

Kraniekalotten fra Manot hulen

 

DE ÆLDSTE STENREDSKABER

Traditionelt er det antaget, at den systematiske fremstilling og brug af stenredskaber er et varemærke for Homo, der opstod for omkring 2,5 millioner år siden i Østafrika. Denne opfattelse stammer helt tilbage fra Louis og Mary Leakeys undersøgelser i Olduvai-kløften i begyndelsen af 1960’rne.

I 2010 blev der ved lokaliteten DIkika i Etiopien fundet skæremærker på dyreknogler, der var 3,4 millioner år gamle.

Skæremærkerne fra Dikika

Skæremærkerne fra Dikika

Dette gjorde tilsyneladende med ét verdens ældste stenredskaber 0,8 millioner år ældre end hidtil antaget. De indtil da ældste redskaber var 2,6 millioner år gamle og fundet ved Gona i det nordlige Etiopien. Men der blev snart rejst kritik af fundet, idet flere mente, at skæremærkerne kunne være fremkommet naturligt, f.x. ved dyrs trampen eller ved bid af krokodiller. Ingen redskaber blev fundet ved Dikika.

 

Gona, 2,6 mio. år

Gona, 2,6 mio. år

På et møde i San Francisco i april 2015 blev der annonceret et fund af 3,3 millioner år gamle stenredskaber fra vestbredden af Turkana-søen i det nordlige Kenya. Lokaliteten kaldes Lomekwi (LOM3). Fundet blev siden  publiceret i Nature i maj 2015. Redskaberne, ialt 149, blev fundet i 2011-2012. De er grovere, større og mere simple end de yngre Oldowanredskaber (der iøvrigt synes alt for avancerede til at kunne repræsentere starten på redskabs-fremstilling), og de synes fremstillet ved, at en kernesten er anbragt på jorden eller på en “ambolt”, mens der er slået med en anden, håndholdt sten.  I modsætning hertil er de fleste Oldowanredskaber formentlig fremstillet “håndholdt” – ved at holde de to sten i hånden under fremstillingen. Nogle af redskaberne fra Lomekwi er bemærkelsesværdige ved deres vægt, et af dem vejer således 15 kg!  De fleste fundne Oldowanredskaber er flækker, men ved Lomekwi er der især fundet kernesten og ambolte samt hammersten.

Der er forslået et nyt navn til den teknologi eller kultur, der ligger til grund for redskaberne fra Lomekwi – Lomekwian.

Måske er ideen til at fremstille redskaber opstået ved, at opsamlede sten er brugt til at hamre planter og knogler møre, jf. at chimpanser knuser nødder med sten. Herved kunne et afslag utilsigtet gå af, og så havde man en skarp kant.

Lomekwi-lokaliteten er godt og sikkert dateret ved radiometri og palæomagnetisme til 3,3 millioner år. De ovenfor nævnte dyreknogler med skæremærker fra Dikika er dateret til 3,39 millioner år. Men Lomekwi og Dikika er isolerede forekomster, så redskabsbrug og-fremstilling var ikke en almindelig aktivitet for 3,3 millioner år siden. Det blev det tilsyneladende først for 2,5 millioner år siden.

De hidtil oldest Redskaber er fra Gona (2,6 mio .år ), Hadar (2,36 mio . år ), Omo (2,34 mio . år ) og Lolakalei 2C , Kenya (2,34 mio . år ). Alle these lokaliteter demonstrerer – i modsætning til Lomekwi – athomininerne på daværende tidspunkt havde en betydelig indsigt i fremstillingsprocessen og materialevalg .

Den eneste kendte hominin i Lomekwi-området for 3,3 millioner år siden var Kenyanthropus platyops. Kenyapithecus platyops tilhører ikke Homo-slægten, men regnes til abemenneskene (australopithecinerne).

 

Det ældste redskab – 3,3 millioner år

Lomekwi

Lomekwi

Kenyapithecus platyops

Kenyapithecus platyops

NEANDERTALEREN FRA ALTAMURA

I 1993 blev der fundet en neandertalgrav ved Altamura i det sydlige Italien. Knoglerne var dækket af et tykt lag calcit. I april 2015 er der foretaget en absolut datering af knoglerne, der viser en alder på mellem 128.000 og 187.000 år. Der blev også ekstraheret mitokondrie-DNA, der viste den typiske neandertalsekvens. Neandertaleren fra Altamura er en af de ældste kendte fra Vesteuropa.