MYSTERIET OMKRING DVÆRGMENNESKET FRA FLORES – HOMO FLORESIENESIS

I 2014 blev der fundet nye fossiler af Homo floresiensis på lokaliteten Mata Menge i So’a bassinet på det centrale Flores 74 km fra Liang Bua: Et underkæbefragment + seks isolerede tænder fra mindst tre individer (en voksen (underkæben) og to børn).  Fossilerne er dateret til ca. 700.000 år før nu (dateret med flere forskellige absolutte teknikker) og dermed de ældste hominine fossiler fra Flores. De matcher størrelsesmæssigt og hvad angår morfologi fossilerne tilhørende Homo floresiensis fra Liang Bua, men Mata Menge fossilerne (bl.a. den voksne underkæbe) er endnu mindre end Liang Bua fossilerne. De levede sammen med en dværgfauna, og de producerede simple stenredskaber, der i forbavsende grad matcher redskaberne fra Liang Bua. Mata Menge fossilerne er deriverede i forhold til Australopithecus og Homo habilis og støtter derfor hypotesen om, at Homo floresiensis er en dværgudgave af asiatisk Homo erectus. Den ekstremt lille kropsstørrelse synes derfor udviklet på et meget tidligt tidspunkt. Fundene er desuden et meget stærkt indicium for, at Homo floresiensis er en distinkt, selvstændig art med dybe evolutionære rødder.