Hohle Fels

Lokalitet
Grotte mellem Blaubeuren og Schelklingen, Achtal, Baden-Württemberg, Tyskland. Den lille by Blaubeuren ligger ved vej 28 mellem Stuttgart og Ulm, 18 km vest for sidstnævnte.fra hohle fels mod schrecklingen Midt i byen er der et vejkryds, hvor der drejes mod syd ad vej 492, der følger den lille flod Ach til Schelklingen (7 km). I udkanten af Schelklingen går en lille vej til venstre (ca. 2,5 km fra afkørslen til Geissenklösterlee), et lille skilt viser ”zum Hohle Fels”. Efter passage af jernbanen er der en P-plads, hvorfra en sti fører til grotten. Stien, der er nem at følge, krydser floden, hvorfra der er 100 m til grotten. Grotteindgangen ligger ved dalbunden og markeres af et klippefremspring.

Hohle Fels set fra dalen

Hohle Fels set fra dalen

 

Fundhistorie
Udforskning af grotten har en lang historie og startede allerede i 1870’rne (Oscar Fraas og Theodor Hartmann). En ny udforskningsperiode foregik mellem 1958 og 1960 (Gustav Riek). Den nuværende udgravningsfase startede i 1977 under ledelse af bl.a. Joachim Hahn og Nicolas Conard fra universitetet i Tübingen.

Datering
Grotten rummer fund fra den ældste del af øvre Palæolitikum: Aurignacien (40.000 – 32.000 år før nu) og Gravettien (32.000 – 24.000 år før nu). Der er også gjort fund fra mel-lemste Palæolitikum (neandertalernes Moustérien-kultur).

Huleindgangen

Huleindgangen

Beskrivelse
Hohle Fels er en kæmpegrotte, den er dyb og høj som en stor hal. Der er fundet tusindvis af stenredskaber og smykker fremstillet af elfenben og knogle. I 1999 fandtes hvad der indtil videre er det ældste hulemaleri fra Centraleuropa (ca. 16.000 år gammelt). I 2000 fandtes en elfenbensstatuette forestillende en hest, der minder meget om et tilsvarende fund fra Vogelherd i Lonetal. Statuetten blev fremstillet i sen Aurignacien.

Opbevaring
Württembergischen Landesmuseum, Stuttgart; Staatlichen Naturkundemuseum, Stutt-gart; Urgeschichtlichen Museum, Blaubeuren og Ulmer Museum.

Huleindgangen

Huleindgangen

 

Diverse
I Centraleuropa, ikke mindst langs Donaus øvre løb, er der gjort bemærkelsesværdige fund af smykker, musikinstrumenter og andre kunstgenstande fra den første del af øvre Palæolitikum (Aurignacien og Gravettien). Fundene herfra er generelt noget ældre end de berømte hulemalerier fra Franco-Cantabrien og stammer fra den allerførste tid, hvor tidlige moderne mennesker (Homo sapiens eller Cro-Magnon) levede i Europa.

Hulens indre

Hulens indre

Hulens indre

Hulens indre

Hulens indre

Hulens indre

Hulens indre

Hulens indre

ved hohle fels

Venus fra hohle fels. Den ældste venusfigur, der kendes

Fløjte fra Hohle Fels, fremstillet af knogle fra svane. Tæt på 40.000 år

Fløjte fra Hohle Fels, fremstillet af knogle fra svane. Tæt på 40.000 år

Phallos af siltsten, 28.000 år.

Phallos af siltsten, 28.000 år.

Lokaliteten er sidst besøgt i 2010.

Referencer
1. Journal of Human Evolution 44: 331-371, 2003.
2. Aktuel Arkæologi 1 (3): 16-23, 2003.
3. http://www.comp-archaeology.org/