FOLSOM

Folsom er en lille landsby i det nordøstlige New Mexico 45 km øst for Raton på vej nr. 72. Folsom ligger i et storslået vulkansk landskab 10 km nord for Capullin Vulcano National Monument.

Kortet viser beliggenheden af Clovis og Folsom i New Mexico

Kortet viser beliggenheden af Clovis og Folsom i New Mexico

Folsom-lokaliteten er beliggende ved vejen mellem Raton og Folsom, ca. 15 km fra Folsom. Et skilt ved vejen markerer lokaliteten. Der er i dag intet at se på lokaliteten.

Lokaliteten blev opdaget i 1908 efter et voldsomt uvejr, der forårsagede et jordskred på stedet, der dengang tilhørte Crowfoot Ranch. Lokaliteten blev opdaget af den afroamerikanske cowboy, George McJunkin (“The Black Cowboy”), der var født som slave, men som fri mand var ansat på ranchen.

The black cowboy, Folsom

The black cowboy, Folsom

Carl Schwachheim

Carl Schwachheim

Carl Schwachheims upublicerede dagbog

Carl Schwachheims upublicerede dagbog

Det, George McJunkin så dagen efter uvejret, var nogle enorme knogler, som stak ud fra skrænten af den kløft som uvejret havde skabt. George McJunkin  vidste ikke, hvad han havde fundet, men han fortalte vidt og bredt om knoglerne; ingen var dog tilsyneladende interesseret i at lytte til ham. Indtil han nogle år senere støtte på smedens søn, Carl Schwachheim, i Raton. Carl var en samler af alting, og han blev straks interesseret og lovede at komme til Crowfoot Ranch en dag og kigge nærmere på kæmpeknoglerne. Der skulle dog gå 10 år inden Carl kom til stedet, i sommeren 1922 (George McJunkin havde da været død i flere måneder). Carl udgravede nogle af knoglerne og tog dem med hjem. Fire år senere fik han ved et tilfælde mulighed for at tage med toget til Denver, hvor han kunne vise sine fund frem for J. D. Figgins, der var leder af Colorado Museum of Natural History. Figgins var ikke i tvivl om fundets betydning, og han satte de følgende to somre Carl til at udgrave lokaliteten. Knoglerne viste sig at stamme fra en nu uddød kæmpebison (Bison antiquus). Det afgørende fund kom imidlertid den 2. august 1927, hvor Carl fandt en spydspids, der sad fastklemt mellem to af bisonens ribben. Her var beviset for menneskets tilstedeværelse ved Folsom for tusinde af år siden. Det var de samme mennesker, der havde drevet jagt på kæmpebisonerne i en grad, der førte til dyrenes uddøen.

Folsom-lokaliteten 1927

Folsom-lokaliteten 1927

Fundene fra Folsom skubbede tidspunktet for de første menneskers tilstedeværelse i Amerika ca. 6.000 år tilbage i tiden (man havde indtil Folsom-fundet antaget, at der kun havde været mennesker i Amerika i ca. 4.000 år).

Folsom

Folsom

Folsomjægere

Folsomjægere

Folsom-lokaliteten er dateret med kulstof-14 metoden. Omregnet til absolut tid giver dateringen en alder på ca. 12.500 kalenderår.

På Folsom-lokaliteten er der foruden talrige knogler af kæmpebison fundet et stort antal Folsom-spidser, der er karakteriseret ved at være tildannet konkave på den ene side, så de kan tilhæftes et spydskaft. Spor efter Folsom-kulturen er fundet mange steder i USA.

I Folsom er der i forbindelse med en blandet landhandel indrettet et lille museum, hvor nogle af fundene kan ses.

Fem år senere (1932) gjordes et nyt epokegørende fund i New Mexico – Blackwater Draw ved Clovis, nogle hundrede km syd for Folsom. Blackwater Draw-lokaliteten er 500 år ældre end Folsom-lokaliteten.

Capullin vulcano

Capullin vulcano

Udsigt fra Capullin vulcano over Folsom-området

Udsigt fra Capullin vulcano over Folsom-området

Se også: Franklin Folsom: Black Cowboy. The life and legend of George McJunkin. Roberts Rinehart Publishers, Niwot, Colorado 1992.

Lokaliteten sidst besøgt i 2001.