ERTEBØLLE

Tiden efter sidste istid (Holocæn)

Tiden efter sidste istid (Holocæn)

Lokalitet

Ertebølle er en lille landsby, der ligger i Vesthimmerland på en pynt, der rager ud i Limfjorden lidt syd for Trend. Stenalderbopladsen ligger lige syd for landsbyen og lige nord for en markant molérklint, der udgør Ertebølle Hoved. Stedet ligger i et usædvanligt smukt naturområde med direkte udsyn over Limfjorden. Fra Stenaldercenteret arbejder med eksperimental arkæologi såsom fremstilling og forarbejdning af flintredskaber, beredning og garvning af skind m.m. Derudover arbejdes der lejlighedsvis med fremstilling af stenalderrelaterede redskaber fra indianske kulturer.

Til Stenaldercentret

Til Stenaldercentret

Museum

Museum

 

Fundhistorie

Nationalmuseet udgravede i 1890’erne en kæmpestor dynge østers- og muslingeskaller på stedet og opdagede, at den var menneskeskabt, og at mennesker havde boet bogstaveligt talt ovenpå dyngen. Begrebet ”køkkenmødding” fik sin plads i europæisk faglitteratur på grund af Ertebøllekulturen.

 

Datering

Lokaliteten har været beboet i perioden fra 7.200 til 6.200 år før nu, hvilket svarer til den sidste del af Jægerstenalderen (Mesolitikum).

 

Beskrivelse

Stedet har givet navn til denne sidste fase af Jægerstenalderen, Ertebøllekulturen, der er den internationale betegnelse for kystkulturerne i den yngste del af Jægerstenalderen. Strandens og fjordens rige forekomster af fisk, muslinger og fugle udgjorde den væsentligste del af livsgrundlaget. I sidste del af Jægerstenalderen var vandstanden 5-6 m højere end i dag, og Limfjorden var åben ud til Nordsøen; samtidig var strøm og tidevand langt kraftigere end i dag – disse forhold til sammen dannede grundlaget for det rige dyreliv.

De store affaldsdynger med især østersskaller, køkkenmøddingerne, er karakteristiske for Ertebøllekulturen, selv om østers kun udgjorde en mindre del af kosten. Bopladsen lå ved siden af og delvis ovenpå køkkenmøddingen, der kunne antage voldsomme dimensioner.

En separat stamme boede ved stenalderhavets fjord i Brønsholm Ådal umiddelbart nord for Vitskøl kloster 6-7 km nord for Ertebølle. Her findes en af landets største køkkenmøddinger, 700 m lang og 30 m bred.

De arkæologiske undersøgelser har vist, at de store bopladser var beboet hele året, mens mindre bopladser har været sæsonbeboede.

Stenalderhytter

Stenalderhytter

Stenalderhytte

Stenalderhytte

Det indre af en hytte

Det indre af en hytte

Stenalderboplads

Stenalderboplads

Detalje fra stenalderbopladsen

Detalje fra stenalderbopladsen

Stenaldergrav

Stenaldergrav

Stenalderbopladsen

Stenalderbopladsen

Fra museets udstilling

Fra museets udstilling

Kastetræ, Museet

Kastetræ, Museet

 

Opbevaring

På den klassiske lokalitet ved Ertebølle er der bygget et stenaldercenter. Centrets udstilling skildrer på en særdeles levende måde naturen i og omkring Ertebølle for 6-7000 år siden og menneskers liv i et landskab, hvor havet stod 5 – 6 meter højere end i dag, og hvor urskoven var som en mørk mur tæt ved kysten. Udstillingen er krydret med en række arkæologiske fund fra stedet, specielt redskaber udført i flint eller i ben.

 

Diverse

Bopladser fra Ertebøllekulturen er fundet mange steder i Danmark, Sydsverige, Slesvig-Holsten og langs den nordtyske østersøkyst.

Lokaliteten er sidst besøgt i 2005.

Limfjordskysten ved Ertebølle

Limfjordskysten ved Ertebølle

Molerklinten ved Ertebølle

Molerklinten ved Ertebølle