MAUER

MAUERKORT1Herr J. Rösch, der var ejer af en sandgrav i Mauer i Neckardalen uden for Heidelberg, var blevet motiveret af geologen fra Heidelberg, professor Otto Schoetensack (1852-1912) til at interessere sig for fossile knogler, der lejlighedsvist blev gravet fri i sandgraven. Professorens håb var, at man en dag ville finde fossiler af vore forfædre. I efteråret 1907 havde Schoetensack heldet med sig, da han fandt en hominin underkæbe i sandgraven i næsten 25 m dybde[1]. Fundet fik hurtigt navnet ”Mauerkæben” og blev typepræparat for Homo heidelbergensis. Den fastsiddende del af tandsættet viste med sikkerhed, at kæben stammede fra et menneske. Men kæben var meget massiv og den manglede et fremspringende hageparti. Den var forbavsende hel og velbevaret, skønt kronen på fire af tænderne på venstre side var fastsiddende til sedimenterne og derfor brækket af ved frilægningen.mauer 1 kopi

figur 1

Fundstedet 1907. Det hvide kryds viser det præcise fundsted.

figur 2

Mauerkæben

finderne af underkæben ved Mauerfrimærke

Ved fundstedet idag

Ved fundstedet idag

Fundstedet i dag

Fundstedet i dag

Kæben blev fundet i sandaflejringer rige på fossiler af pattedyr, bl.a. elefant, bison, hest og næsehorn. På grundlag af den associerede pattedyrfauna konkluderede Schoetensack, at kæben var ældre end noget man hidtil havde fundet. Han sammenlignende desuden kæben med fossiler af Homo primigenius [neandertal] fra La Naulette, Spy og Krapina, og det var tydeligt, at disse – på trods af at de var mere avancerede – alle havde mange ligheder med Mauerkæben og derfor måtte repræsentere en fremadskreden udvikling i forhold til sidstnævnte. Schoetensack så derfor Homo heidelbergensis som forfaderen til neandertalerne.

Artsnavnet Homo heidelbergensis blev skabt i 1908, hvor Schoetensack publicerede sin beskrivelse af underkæben. Han mente, at kæben var fra ”Altdiluvial”, dvs. nedre Pleistocæn og dermed helt klart det ældst kendte hominine fossil fra Europa på daværende tidspunkt – en status som det beholdt indtil midten af 1990’rne, hvor der blevet gjort endnu ældre fund ved Atapuerca i Nordspanien.

I dag vides det, at Mauerkæben er ca. 600.000 år gammel, dvs. mellemste Pleistocæn. Det ældste europæiske fossil er ca. 1,2 millioner år (Atapuerca).

Schoetensack erkendte i øvrigt, at den gamle ”Adam” endnu ikke var fundet. Der manglede fortsat et fossil, der kunne kandidere til titlen som fælles forfar til både Homo heidelbergensis, Homo primigenius, den moderne europæer og den moderne australier.

Det er bemærkelsesværdigt, at der aldrig siden er fundet hominine fossiler ved Mauer.

Museet i Mauer

Museet i Mauer er indrettet i byens rådhus

Museet i mauer

Museet i Mauer

I den nærliggende by, Rheilingen, blev der i 1989 fundet fragmenter af en hjernekasse, der også tilskrives Homo heidelbergensis. Rheilingenfundet er dog noget yngre, 300.000-400.000 år, end Mauerkæben

[1] Faktisk blev fundet gjort af Daniel Hartmann. Da han holdt underkæben i hånden udbrød han: ”Her har jeg fundet Adam.”