TERRA AMATA

Lokalitet

Terra Amata er beliggende i den nordlige udkant af Nice, Frankrig. Promenade des Anglais følgers rundt om havnebassinet (“Port”), hvorefter der fortsættes ad Boulevard Carnot. Museet, der er bygget direkte ovenpå lokaliteten, er beliggende på hjørnet af Boulevard Carnot og den lille sidegade Terra Amata (“det elskede land”). Adressen er: 25, boulevard Carnot, Nice (se kort).

KORT OVER OMRÅDET

Kort over den nordøstlige del af Nice med beliggenhed af museet

Kort over den nordøstlige del af Nice med beliggenhed af museet

Museet i den nordlige udkant af Nice bygget oven på lokaliteten

Museet i den nordlige udkant af Nice bygget oven på lokaliteten

Blokdiagram, der viser den fortidige beliggenhed af Terra Amata. Beliggenheden af Grotte du Lazaret er også vist. Begge lokaliteter er i dag beliggende i den nordlige del af Nice

Blokdiagram, der viser den fortidige beliggenhed af Terra Amata. Beliggenheden af Grotte du Lazaret er også vist. Begge lokaliteter er i dag beliggende i den nordlige del af Nice

Fundhistorie

Lokaliteten blev opdaget allerede i 1959, hvor der blev fundet flere Acheuleén-redskaber af Georges Iaworsky fra Monacos Museum for Forhistorisk Antropologi. Flere redskaber blev fundet i 1961, men stedet blev først frilagt i 1965 af Henry D. Lumley i forbindelse med et større konstruktionsarbejde.

Udgravningerne foregik i perioden 28. januar – 5. juli 1966, hvor 300 mænd var beskæftiget hermed. I alt blev mere end 350.000 genstande fundet.

 

Datering

Terra Amata er dateret til sidste del af Elster istiden (3. sidste istid), ca. 400.000 år før nu (450.00 – 380.000 år før nu). Klimaet var da køligt tempereret og fugtigt.

 

Beskrivelse

For 400.000 år siden lå Terra Amata direkte på stranden og ud til havet. I dag ligger stedet 26 m over havniveau og ca. 300 m fra kysten. Der er fundet rester efter 21 hytter, der alle er ovale og hver kunne huse ca. 15 personer: De var 7-15 m i længden og 4-6 m i bredden. Hytterne har tydeligvis været inddelt i “funktionsområder”: Der var en bålplads, en soveplads (hvor gulvet var “rent”), en arbejdsplads med talrige afslag fra redskabsfremstilling og en spiseplads, hvor gulvet var overstrøet med knogler fra dyr, fugle og fisk samt koproliter (forstenet afføring).

Der er ikke fundet hominine fossiler, men derimod andre tegn på menneskets (Homo heidelbergensis) tilstedeværelse: Foruden de nævnte koproliter er der fundet et fodaftryk stammende fra højre fod; fodaftrykket er ca. 24 cm i længden, hvilket indikerer, at det stammer fra et menneske, der er ca. 155 cm høj.

Terra Amata er især betydningsfuld på grund af, at det rummer de ældste sikre bålsteder i verden (bålstederne ved Verteszöllös, Ungarn er af samme alder), og de ældste sikre hytter i verden.

Bopladsen blev kun anvendt få uger eller måneder hvert år – fra det sene forår til første del af sommeren. Det var nødvendigt at bygge nye hytter hver sæson. Beboerne var nomadiske jægere, der levede af jagt på større og mindre pattedyr, fugle, fisk og indsamling af østers og muslinger.

Terra Amata for 400.000 år siden

Terra Amata for 400.000 år siden

Rekonstruktion af det arkæologiske lag, museet

Rekonstruktion af det arkæologiske lag, museet

Bålsted

Bålsted

Aftryk af højre fod

Aftryk af højre fod

Acheuléen håndkile

Acheuléen håndkile

Rekonstruktion af hytte

Rekonstruktion af hytte

Diorama

Diorama

Verdens ældste bygningskonstruktioner. Til venstre ses en stensætning fra Olduvai-kløften i det nordlige Tanzania (1,8 millioner år før nu); er af nogle tolket som fundamentet til en grenhytte, mens andre er skeptiske. Til højre en rekonstruktion af en 400.000 år gammel grenhytte fra Terra Amata

Verdens ældste bygningskonstruktioner. Til venstre ses en stensætning fra Olduvai-kløften i det nordlige Tanzania (1,8 millioner år før nu); er af nogle tolket som fundamentet til en grenhytte, mens andre er skeptiske. Til højre en rekonstruktion af en 400.000 år gammel grenhytte fra Terra Amata

Homo heidelbergensis

Homo heidelbergensis

Det partielle kranium fra Grotte du Lazaret (ca. 260.000 år)

Det partielle kranium fra Grotte du Lazaret (ca. 260.000 år)

Opbevaring

Direkte oven på lokaliteten er der bygget er museum, der har en udstilling om Terra Amata.

 

Diverse

Lidt længere mod nord langs kysten findes Grotte du Lazaret, der er yngre end Terra Amata, ca. 260.000 år. Der er fundet dele af et humant kranium samt Acheuleén-redskaber på lokaliteten .

Lokaliteten sidst besøgt i 2003.

 

Referencer

  1. Scientific American 220 (5): 42-59, 1969.