ASPARN VED SCHLETZ – NIEDERØSTEREICH

Lokalitet

Asparn ligger ca. 50 km nord for Wien tæt på grænsen til Tjekkiet. Her har man fundet resterne efter en landsby fra mellemste Neolitikum (den såkaldte lineare båndkeramik eller LBK-kultur, 7000-8000 år før nu). Bl.a. har man fundet resterne efter verdens ældste træbrønd. Der er et indendørs museum: ”Museum für Urgeschichte”, der beskriver menneskets udvikling fra starten og op til nutiden. Der er også en udstilling om massegraven i Schletz. Et frilandsmuseum huser en neolitisk landsby.

Ved Schletz, der ligger 3 km fra Asparn i retning mod Michelstätten, har man fundet områdets mest spektakulære fund: En massegrav, der stammer fra overgangen mellem Mesolitikum og Neolitikum.

ASPARN

ASPARN

 

Datering

Kulstof-14 datering af massegraven i Schletz har vist en alder C14-alder på 6057 år f.v.t., hvilket svarer til ca. 5000 kalenderår før f.v.t. (Neolitikum). Den neolitiske landsby er dateret til 5050 C14-år f.v.t.

 

Beskrivelse

Det mest spektakulære fund ved Asparn er imidlertid en massegrav ved det nærliggende Schletz indeholdende resterne efter 67 individer, der alle formentlig har lidt en voldelig død.  Graven er dateret til godt 7.000 år før nu og markerer sandsynligvis udslettelsen af landsbyen. Massegraven rummer individer af begge køn og alle aldre, dog er der en påfaldende mangel på unge kvinder i graven. Mange af de fundne kranier har læsioner, der antyder at folk er blevet angrebet bagfra under flugtforsøg. Mange knogler bærer desuden mærker efter bid fra rovdyr, hvilket antyder, at de dræbte i første omgang blev efterladt uden at være begravet. Der var ganske enkelt ingen overlevende til at begrave de døde.

Massegraven ved Asparn er formentlig et eksempel på organiseret aggression eller folkedrab, der blev almindelige i den del af Neolitikum, der svarer til LBK-kulturen for godt 7.000 år siden og kan være relateret til indvandring af en ny befolkningsgruppe. Forholdene ved Asparn svarer ganske nøje til massegraven ved Talheim i det sydvestvestlige Tyskland og den nyligt beskrevne massegrav ved Schöneck-Kilianstädten nær Frankfurt am Main.

MUSEET I ASPARN

MUSEET I ASPARN

LANGWEILERHUS, ASPARN

LANGWEILERHUS, ASPARN

ASPARN

ASPARN

LANGWEILERHUS, ASPARN

LANGWEILERHUS, ASPARN

LANGWEILERHUS, ASPARN

LANGWEILERHUS, ASPARN

LANGWEILERHUS, ASPARN

LANGWEILERHUS, ASPARN

LINIÆR BÅNDKERAMIK, MUSEET I ASPARN

LINIÆR BÅNDKERAMIK, MUSEET I ASPARN

TRAGEDIEN I SCHLETZ, MUSEET I ASPARN

TRAGEDIEN I SCHLETZ, MUSEET I ASPARN

KRANIER FRA SCHLETZ, MUSEET I ASPARN

KRANIER FRA SCHLETZ, MUSEET I ASPARN

MUSEET I ASPARN, MENNESKERACERNE

MUSEET I ASPARN, MENNESKERACERNE

LINIÆR BÅNDKERAMIK, MUSEET I ASPARN

UDBREDELSEN AF DEN LINIÆRE BÅNDKERAMIKISKE KULTUR, MUSEET I ASPARN

SCHLETZ

SCHLETZ

Diverse

Lokaliteten sidst besøgt i 2002.