ST. ACHEUL

st acheul

Lokalitet

Typelokalitet for den nedre palæolitiske redskabskultur, Acheuléen, hvis varemærke er den bifacielle håndkile. Lokaliteten ligger i udkanten af Amiens ved Somme-floden i det nordvestlige Frankrig.

Kort over Amiens. St. Acheul ligger i byens sydlige del

Kort over Amiens. St. Acheul ligger i byens sydlige del

St. Acheul lokaliteten

St. Acheul lokaliteten

St. Acheul lokaliteten, museet

St. Acheul lokaliteten, museet

 

Fundhistorie

Lokaliteten blev sammen med lignende lokaliteter i Somme-dalen (bl.a. Abbéville) udforsket af amatørarkæologen, Jacques Boucher de Perthes i midten af 1800-tallet. Senere udforskning i slutningen af 1800-tallet og tidligt i 1900-tallet af V. Commont afslørede en lang sekvens af terasseaflejringer indeholdende acheuléen-redskaber og fossiler af hvirveldyr fra mellemste Pleistocæn. Termen Acheuléen blev opfundet i 1872.

Lokaliteten er også kendt for den 27. april 1859 at have brudt tidsbarrieren. Siden kristendommens fremkomst havde det været den almindelige opfattelse, at mennesket først var opstået for omkring 6.000 år siden. Siden 1700-tallet var der ellers gjort adskillige fund rundt omkring i Europa, der antydede en noget højere alder for menneskeheden. F. eks. var der mange gange fundet menneskeknogler eller redskaber sammen med for længst uddøde dyr. Men sådanne fund var hver gang blev bortforklaret som tilfældige associationer. Vendepunktet kom, dafremtrædende og troværdige engelske videnskabsmænd havde held til at fotografere en håndkile, mens denne endnu sad i et meget gammelt, fossilbærende lag ved Saint-Acheul: Den 27. april gjorde en arbejdsmand ved St. Acheul opmærksom på fundet af en stenøkse af flint, der sad in situ i lagene ved St. Acheul. Der var fem videnskabelige vidner til fundet foruden arbejdsmændene og en fotograf. Det var dette ene fund, der definitivt brød tidsbarrieren om eftermiddagen den 27. april 1859.

St. Acheul, Sommedalen den 27. april 1859. Den stående arbejdsmand peger på flintøksen in si-tu. Det er første gang af den fotografiske teknik anvendes til dokumentation af forhistorien. Bil-ledet indfanger tidspunktet, hvor menneskets forhistorie blev definitivt dokumenteret.

St. Acheul, Sommedalen den 27. april 1859. Den stående arbejdsmand peger på flintøksen in si-tu. Det er første gang af den fotografiske teknik anvendes til dokumentation af forhistorien. Bil-ledet indfanger tidspunktet, hvor menneskets forhistorie blev definitivt dokumenteret.

Flintøksen der blev fundet in situ ved St. Acheul, Sommedalen den 27. april 1859.

Flintøksen der blev fundet in situ ved St. Acheul, Sommedalen den 27. april 1859.

 

Datering

400.000 -250.000 år før nu på basis af associerede fossiler. Acheuléen-kulturen er formentlig ført til Europa fra Afrika med Homo heidelbergensis. Kulturen opstod i Afrika for mere end 1,5 millioner år siden.

 

Beskrivelse

På lokaliteten kan selve lagserien ses. Der er også et lille museum, der viser nogle af fundene.

På basis af fundene ved St. Acheul opstillede den franske arkæolog Henri Breuil en sekvens af forandringer i designet af Acheuléen-håndkiler fra de grove Chelléen-kiler over de mere raffinerede Abbéville-kiler til de symmetriske og mere udviklede Acheuléen-håndkiler.

St. Acheul lokaliteten, lagserien

St. Acheul lokaliteten, lagserien

Håndkiler udstillet på museet

Håndkiler udstillet på museet

de Perthes' museum i Abbeville

de Perthes’ museum i Abbeville

de Perthes' museum i Abbeville

de Perthes’ museum i Abbeville

Diverse

Lokaliteten er sidst besøgt i 2001.