EUROPÆERNES GENPULJE

Et nyt studie af fossilt DNA fra 69 personer, der levede for mellem 8.000 og 3.000 år siden har kastet nyt lys over europæernes genpulje. Det nye studie viser, at den neolitiske population i Vest- og Østeuropa udviklede sig forskelligt, idet tidlige bønder spredtes til Central- og Vesteuropa; i Rusland boede der fortsat jæger-samlere. For 5-6.000 år siden var vesteuropæernes genetiske sammensætning en blanding af neolitiske bønder og oprindelige jæger-samlere, mens Yamnaya-folket af kvæghyrder, der beboede stepperne nord for Sortehavet, var blevet opblandet i betydelig grad med mellemøstlige folk. De er bl.a. repræsenteret ved den såkaldte Kurgan-kultur. Yamnaya stod for en massiv indvandring til Vesteuropa for 4.500 å siden og har i betydelig grad influeret på den moderne europæers genpulje.

Europæernes genpulje er derfor sammensat af tre store bidrag fra henholdsvis oprindelige jæger-samlere, neolitiske bønder og fra Yamnaya.

Det har også været foreslået, at Yamnaya bragte de indoeuropæiske sprog til Europa, men dette er mere usikkert.

Se også “Europæernes genpulje” under temaer.