Udvandringen til Australo-Melanesien

Det har været almindeligt antaget, at Homo sapiens’ udvandring fra Afrika fandt sted i én stor bølge, der satte ind for ca. 60.000 år siden. Men på basis af morfologiske variable ved kraniet og genetiske polymorfier er en fosrskergruppe i 2014 kommet til det resultat, at der var en initial migration ud af Afrika ad en sydlig rute over den sydlige del af den arabiske halvø allerede på overgangen mellem øvre og mellemste Pleistocæn for ca. 130.000 år siden. Ruten gik til Australo-Melanesien. De mennesker, der i dag lever i det  Australo-Melanesiske område, ses derfor som isolerede befolkningsgrupper, der nedstammer fra denne tidlige migration. En senere migration, for ca. 50.000 år siden, gik til den nordlige del af Eurasien. Scenariet støttes af ”moderne” arkæologiske fund fra den sydlige del af den arabiske halvø disse er 125.000 år gamle. Men der kendes (endnu) ikke fossiler herfra, der kan understøtte hypotesen. Alligevel mener forfatterne, at deres undersøgelse i overbevisende grad støtter det beskrevne scenario.

Amerika blev først koloniseret – via Beringia – for omkring 15. 000 år siden.

Homo sapiens koloniserer verden

Homo sapiens koloniserer verden