Alderen på Homo naledi

Der er nu gjort et første, noget indirekte, forsøg på at aldersbestemme Homo naledi, der i 2013 blev fundet i en hule i Sydafrika (se indlæg fra den 25. september 2015). Problemet med aldersbestemmelsen har været, at de afdøde var blevet transporteret til hulen, hvor de blev fundet, og ikke døde der. Så nogen direkte aldersbestemmelse har ikke været mulig. Mark Collard et al. samlede en stor supermatrix af kraniodentale karakterer fra tidlige og senere homininer. Efterfølgende analyserede de data ved hjælp af statistiske metoder (Bayesisk fylogenetisk teknik) og nåede frem til en sandsynlig alder på Homo naledi 912.000 år, altså lidt under en million år. Homo naledi kan derfor alene af denne grund ikke anses for en basal art af Homo-slægten, idet fossiler af tidlig Homo fra Østafrika er over 2,5 millioner år.