blodstørkning

Blodets størkningskaskade. Størkningsreaktionen sættes i gang ved beskadigelse af et blodkar, så blodet kommer i kontakt med det omgivende væv. Den første del af kaskaden kan følge to forskellige veje (efter figur 2-1 i Johnson NA: Darwininian detectives).