en side fra Champollions manuskript vedrørende dechifreringen af hieroglyfferne. Her interesserer han sig især for anvendelse af farver – himlen er blå, jorden rød, månen gul osv. Mandsklæder er altid hvide, mens kvindeklæder kan være farvede. Kvinders hudfarve er gul, mænds rød.