Kunstgenstandene fra Vogelherd har stor kunstnerisk værdi. Eksperimenter har vist, at det har taget 40 timer at lave hesten.