profil

Profil i Hollerup Kiselgurgrav fra dengang hvor der endnu blev gravet kiselgur. Kun den øverste del af søaflejringerne (kiselgytjen) er synlige. Ovenover ses de ca. 10 m tykke smeltevandsaflejringer fra sidste istid (efter: Geologisk set – Det Mellemste Jylland).