figur til boks 6-1

Overlevelse af voksne bananfluer fra populationer selekteret for alkoholtolerance (udfyldte cirkler) og fra populationer, der ikke er selekteret for alkoholtolerance (åbne cirkler), ved seks forskellige koncentrationer af ethanol