Strukturen af MC1R-receptoren. Pilene viser forskellige mutationer. De røde pile viser de tre mutationer, der hyppigst giver anledning til rødt hår (se tekst). De øvrige pile peger på andre hyppige mutationer. Den kraftige blå pil peger på stedet for mutationen hos de to undersøgte neandertalfossiler. Den grønne bjælke er cellemembranen, hvori de syv transmembrane segmenter af proteinet ses indlejret