figur 4

Kortet viser hovedvejene ud af Afrika. Den blå linje fra Østafrika til Australien viser, at der sandsynligvis udgik en tidlig, selvstændig udvandring til Sahul. Den stiplede linje langs Amerikas vestkyst viser, at den første kolonisering af Amerika kan være sket via en kystrute. Cirklerne angiver kerneområder, hvorfra en videre kolonisering er foregået. Tallene angiver år før nu.