figur 1

Inddelingen af de sidste 300.000 år af Jordens historie i klimastadier (MIS). Væsentlige begivenheder i menneskets udvikling i den pågældende periode er anført. Klammen angiver tidsrummet for sidste istid (Weischel). Saale-istiden er her angivet ved MIS 6-8 (to kuldeperioder og en mildning); andre steder angives Saale-istiden at omfatte MIS 6-10. YD: Yngre Dryas. Cl/H4: Campaniske ignimbrit/Heinrich 4. To mindre, men markante temperaturfald i Holocæn for henholdsvis 9.300 og 8.200 år siden er angivet.