Stigningen i hjernerumfanget over tid. Der er især to perioder, hvor der er sket en kraftig øgning af hjernestørrelsen. Den første fase finder sted med udviklingen af Homo og falder sammen med opta-gelsen af bl.a. animalsk føde på menuen. Arten Homo ergaster/erectus levede en million år, hvor hjernestørrelse og legemsstørrelse var forholdsvis stabil. I løbet af denne periode uddøde Australo-pithecus, der var specialiseret til at spise seje og fibrøse plantedele. Måske hæmmede denne kost hjernens udvikling hos Australopithecus. For en halv million år siden begyndte legems- og hjerne-størrelse igen at øges (hos Homo heidelbergensis), og herfra opstod neandertalerne og Homo sapiens. Denne anden fase af markant udvikling af hjernen faldt sammen med de meget voldsomme udsving i klimaet (istider og mellemistider de sidste 700.000 år) samt med beherskelse af ilden og storvildtjagt. A: Australopithecus. HE: Homo erectus. HS: Homo sapiens.