blokdiagram

Blokdiagram, der viser den fortidige beliggenhed af Terra Amata. Beliggenheden af Grotte du Lazaret er også vist. Begge lokaliteter er i dag beliggende i den nordlige del af Nice