laurbladsøkse

Laurbladsformet redskab – varemærket for Solutréen-kulturen – fra museet